Daglige arkiver: juni 7, 2020

Hva er betalt og organisk søk?


Når man søker etter innhold på nett på en søkemotor som Google, Yahoo eller lignende, vil man få opp flere millioner resultater på det som kalles «Search Engine Result Page» eller SERP. Alle disse resultatene vil være en blanding av det man kaller organiske og betalte søk. Ofte kan det være vanskelig å skille disse, men hvor de er plassert på siden avslører som regel mye.

Som en hovedregel kan man som regel si at de første resultatene er betalte, ofte vil det dukke opp reklamer som søkemotorens algoritmer har funnet ut at passer til deg. De resultatene som dukker opp midt på siden ca etter at man har scrollet nedover, er som regel organiske og plukket fra hele nettet. Men hva er egentlig forskjellen på organisk og betalt søk?

Betalt søk:
Betalt søk kan i utgangspunktet ofte bli sett på som en form for reklame. En bedrift, nettside eller blogg kan betale for å få sitt produkt eller tjeneste vist høyt oppe blant søkeresultatene når man søker etter noe som inneholder spesifikke nøkkelord. Som regel blir disse annonsene plassert rett over de organiske søkene eller til høyre blant søkeresultatene. Man betaler en sum basert på hvor mange klikk som blir generert på annonsen og hvor høyt opp den blir plassert bestemmes gjennom en anbudsprosess eller kvaliteten på nøkkelordene som er brukt. Dette er en metode som gjør at man kan fremme eget innhold og det kommer tydelig frem. Ved å bruke penger på det man kaller SEM eller Search engine marketing, vil det være enda større sannsynlighet for at du kommer høyt opp når noen søker etter spesifikke nøkkelord.

I utgangspunktet skal det ikke være vanskelig å skille mellom et betalt søk og et organisk søk. I SEPR vil man tydelig se at det står «annonse» over nettsidens URL, det betyr at disse søkeresultatene er betalte.

Illustrasjon fra Google, hvor man tydelig ser hva som er annonse.

Organiske søk:
Organiske søk finner man som regel under reklamene. Dette er «naturlige» funn, der søkemotorens algoritmer har funnet de mest relevante resultatene på hele nettet basert på det du søker etter. Hvilke av de organiske resultatene som havner øverst når man søker etter en spesifikk ting, avhenger av hvilke nøkkelord, meta-tags og tittel-tags artikkelen inneholder. Ved å ta i bruk Search engine optimalization (SEO), kan man øke sjansene betraktelig for å havne høyere opp blant søkene. Dette er en taktikk som ofte blir brukt for å øke trafikken og antall besøkende på nettsiden din, i tilegg til å få en høyere plassering i søkemotoren.

Hva er fordelene og ulempene?
Først og fremst er fordelen ved å benytte seg av organsik søk at kostnadene er mye lavere enn ved betalt søk. Ved å benytte seg av SEO og produsere relevant innhold er det klart at dette vil lønne seg i det lange løp. Google vil også vurdere deg som en mer pålitelig kilde etterhvert som flere av dine innlegg når høyt, og man vil automatisk kunne nå høyere opp i SERP. Flere vil også huske nettsiden din fra forrige gang de søkte etter noe, hvis du har godt innhold og de havner langt oppe blant søkeresultatene. Dette vil føre til at flere vil bruke din side som en side til å lese relevant innhold og søke svar på spørsmål.

Som med de aller fleste ting, så er det ikke bare fordeler ved bruk av organisk søk. En av ulempene er at det er meget tidskrevende å utvikle artikler som er meget relevante, med tilhørende gode nøkkelord. Å utarbeide sin SEO tar tid, men det vil også på sikt kunne gi meget gode resultater. For å være konkurransedyktig i dagens marked vil jeg anse det som viktig å ha en kombinasjon av både organisk og betalt søk. På sikt kan et organisk søkeresultat klatre opp på på listen over søkene, men da må informasjonen man tilbyr oppleves som relevant.

For din nettbutikk, blogg eller nettside er det viktig å nå frem til kunder og målgruppe både i den øverste delen av søkeresultatene, men også i den nedre delen. Derfor er det viktig at man utvikler innhold med gode nøkkelord og relevant innhold gjennom å bruke gode SEO-teknikker. Ved å bruke SEO, forsikrer man se om at ditt innhold forblir synlig i en lenger periode. I tillegg er det en viktig faktor at man bruker betalt søk for å bli plassert fremfor brukere med høy kjøpsintensjon.

Kilder: Nettrafikk.no, Wikipedia