Månedlige arkiver: juni 2020

Hva er viktig i en strategi?

Strategi handler i bunn og grunn om å sette seg mål, legge en plan, prioritere mulige tiltak og ta beslutninger for å nå de målsetningene man har satt seg. En digital strategi fokuserer i hovedsak på de digitale tiltakene du tar i bruk for å nå målet ditt. For å kunne lage en god strategi, må man ha en klar forståelse om hva man ønsker å oppnå, hvor langt er det du har kommet og hvordan skal du tette gapet. Når man har dannet en forsåelse av disse problemene, kan man velge hvilke tiltak man skal iverksette.

Målet med å lage en digital strategi er å gjennomføre de beste tiltakene. For å kunne gjøre dette er man nødt til å sette opp et system for å måle om tiltakene som implementeres gir ønsket effekt. Innsikten i hva som ikke fungerer og fungerer danner hovedgrunnlaget for læring og ikke minst forbedring.

For å kunne nå de målene man har satt seg må man jobbe kontinuerlig med å forbedre tiltakene dine over tid. En vesentlig faktor er å vurdere prioriteringen av  tiltakene fortløpende for å sikre at man bruker ressurser der de skaper mest verdi.

6 sentrale punkter:

Mål: Hvor skal du? Hva er de overordnende målene i bedriften?

Strategi: Hvordan skal du klare å nå målene? Identifiser strategier for hvordan det digitale skal hjelpe deg med å nå målet. Under ser du bilde av de mest vanlige måtene nettsiden din kan hjelpe deg med å nå målene dine.  

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

KPI: Vil variere ut ifra hvilke strategier man jobber med, men spørsmålet som må besvares er: hva er avgjørende nøkkeltall som forteller deg om du har lykkes med din startegi?

Sette opp målsporing: Har du satt opp sporing slik at du kan følge med på utviklingen over dine KPIer over tid? Dette er det man kaller for «metrics» i analyseverktøyet google analytics. Gode KPIer gjør det mulig å se om du lykkes med implementering av strategien.

Segmentere: Hvilken kanal ønsker du skal gjøre hva? Dersom du ønsker å for eksempel selge til potensielle kunder og gi informasjon til eksisterende kunder så må ikke dette blandes i målsporingen.

Sett deg delmål: For at du skal kunne vurdere om bedriften din gjør det bra eller dårlig er man nødt til å sette opp et mål for hver av KPIene som du skal nå.

Punktene over er vesentlige deler å huske på når man arbeider med en strategi. Sette seg gode mål for så å legge en plan på hvordan man skal nå de målene er kjernen i strategien.

Når man har dannet seg en oversikt over mål, strategi og segmentering, kan man utføre analyser som forteller deg om hvor langt på vei du er. Denne innsikten er helt avgjørende for å kunne legge en plan, prioritere tiltak og ta beslutninger. Mye av informasjonen man trenger, finner man ved å se på tallene.

Gjennomfør den digitale strategien:

Når man har avklart målet til bedriften og hvordan man skal nå dette målet, må man prioritere tiltakene. Man kan ikke gjennomføre alle tiltakene med en gang, så man må derfor velge de som er viktigst. En vanlig feilprioritering er at man undervurderer «ubetalte tiltak» som til tider kan være tidskrevende oppgaver. Eksempler på slike oppgaver er SEO, sosiale medier, innholdsproduksjon og konverteringsoptimalisering.

For å vurdere hvilke tiltak man bør ta først, kan man vurdere de forskjellige tiltakene ut i fra disse tre faktorene:

 1. Effekt-Hvilken effekt forventer du fra tiltaket?
 2. Implementering– Er det enkelt å implementere og gjennomføre eller krever det masse ressurser?
 3. Potensiale– Hvordan presterer du og hvordan vil det se ut i fremtiden?

Man kan fr eksempel gi en score fra 1-6 for hver av disse kriteriene, så kan man bruke den med høyst sum til å velge de tiltakene som bør prioriteres først. De tiltakene man har mest tro på, og som har størst sjans til å kunne gi noe tilbake, bør prioriteres først.

Optimalisering av tiltak

Når man har implementert tiltakene, er det viktig at man kontinuerlig forbedrer resultatene. Et tiltak vil aldri bli perfekt med engang det lanseres, med det er avgjørende med et godt utgangspunkt, slik at man har noe å ta utgangspunkt i. Den virkelige verdien ligger i å kunne forbedre resultatene over tid.

Performance Marketing

Dette blogginnlegget har jeg skrevet i samarbeid med Simen og Sindre, og det er det siste vi skriver i regi av Høyskolen Kristiania. Av alle temaene vi har vært innom er Performance Marketing en av de temaene vi mener alle markedsførere bør kunne litt om. Samtidig synes vi at dette temaet er interessant, og vi gleder oss til å følge denne markedsføringsmetoden videre.

Kort forklart er Performance Marketing et begrep som refererer til digital markedsføring. På norsk bruker vi heller ord som prestasjonsbasert eller resultatsbasert markedsføring. Selgerne av annonsen betaler markedsføringsselskapet/utgiveren når en spesifikk handling er utført. Denne handlingen kan være salg, klikk eller leads.

Performance Marketing historie

Prestasjonsmarkedsføring har utviklet seg mye over tid. Dette skyldes ny teknologi, som videre endrer vår forbrukeratferd. Dagens digitale markedsføring handler om å nå ut til de rette personene på riktig enhet til riktig tid. Vi forbrukere bruker mer og mer tid på mobilen, og spesielt når vi bruker sosiale medier. Statistikk fra 2018 viser at mobiltrafikk har en vekstrate på 125%, kontra 12% på desktop.

Les mer om statistikk i forbindelse med digital markedsføring her

Det er derfor viktig å være innovativ nok til at du kan nå dine potensielle kunder på riktig sted til riktig tid.

Hva skiller Performance Marketing og Tradisjonell Markedsføring?

Selv om Performance Marketing kan virke nytt for mange, Tradisjonell Markedsføring godt kjent for de fleste. Skulle du likevel være usikker kan jeg nevne eksempler som avis, flyers, reklame på skilt/TV/radio. Mange bedrifter er usikre på hva de skal velge av Performance Marketing og Tradisjonell Markedsføring. Ofte har ikke bedriftene råd til begge, og må derfor velge én.

Tradisjonell Markedsføring

De kjente fordelene med denne markedsføringsmetoden er

 • Lett å nå lokale målgrupper. F.eks ved å spille av reklame på en gitt radiokanal, eller dele ut flyers til i et bestemt område.
 • Markedsføring i en avis kan leses flere ganger
 • Godt kjent metode for markedsføring.

De kjente ulempene med denne markedsføringsmetoden er

 • Én-veis kommunikasjon mellom merket og målgruppen.
 • Det er veldig kostbart
 • Lite målbart. Fungerte kampanjen? Hvor mange ekstra kjøp fikk bedriften på grunn av denne kampanjen?

Performance Marketing

De kjente fordelene med denne markedsføringsmetoden er

 • Du kan nå ønsket målgruppe. Lett å skreddersy annonse for spesifikke demografier som for eksempel kjønn, alder eller interesser.
 • Målgruppen kan selv bestemme hvordan de ønsker å konsumere annonsen. For eksempel gjennom Facebook ads, Youtube.
 • Budskapet blir mer kostnadseffektiv da man slipper å betale for trykking og distribusjon som trykte medier har.
 • Det er skalerbart i form av at du kan prøve deg forsiktig, eller gå all in. Etter hvert kan du justere.
 • I motsetning til tradisjonell markedsføring er dette en målbar metode. Du kan hente inn data underveis og analysere. Du kan også endre kampanjen underveis hvis du ikke får ønsket resultat.

Det beste er å bruke en blanding mellom disse to metodene, men skal du kun velge én, er det som regel Performance Marketing du skal velge. Når det er sagt gir tradisjonell markedsføring i form av flyers noe håndfast, du kan lese flere ganger. Dette metoden føles kanskje mer ekte for hjernen og kan fungere bra.

Kilder:

Hva er betalt og organisk søk?


Når man søker etter innhold på nett på en søkemotor som Google, Yahoo eller lignende, vil man få opp flere millioner resultater på det som kalles «Search Engine Result Page» eller SERP. Alle disse resultatene vil være en blanding av det man kaller organiske og betalte søk. Ofte kan det være vanskelig å skille disse, men hvor de er plassert på siden avslører som regel mye.

Som en hovedregel kan man som regel si at de første resultatene er betalte, ofte vil det dukke opp reklamer som søkemotorens algoritmer har funnet ut at passer til deg. De resultatene som dukker opp midt på siden ca etter at man har scrollet nedover, er som regel organiske og plukket fra hele nettet. Men hva er egentlig forskjellen på organisk og betalt søk?

Betalt søk:
Betalt søk kan i utgangspunktet ofte bli sett på som en form for reklame. En bedrift, nettside eller blogg kan betale for å få sitt produkt eller tjeneste vist høyt oppe blant søkeresultatene når man søker etter noe som inneholder spesifikke nøkkelord. Som regel blir disse annonsene plassert rett over de organiske søkene eller til høyre blant søkeresultatene. Man betaler en sum basert på hvor mange klikk som blir generert på annonsen og hvor høyt opp den blir plassert bestemmes gjennom en anbudsprosess eller kvaliteten på nøkkelordene som er brukt. Dette er en metode som gjør at man kan fremme eget innhold og det kommer tydelig frem. Ved å bruke penger på det man kaller SEM eller Search engine marketing, vil det være enda større sannsynlighet for at du kommer høyt opp når noen søker etter spesifikke nøkkelord.

I utgangspunktet skal det ikke være vanskelig å skille mellom et betalt søk og et organisk søk. I SEPR vil man tydelig se at det står «annonse» over nettsidens URL, det betyr at disse søkeresultatene er betalte.

Illustrasjon fra Google, hvor man tydelig ser hva som er annonse.

Organiske søk:
Organiske søk finner man som regel under reklamene. Dette er «naturlige» funn, der søkemotorens algoritmer har funnet de mest relevante resultatene på hele nettet basert på det du søker etter. Hvilke av de organiske resultatene som havner øverst når man søker etter en spesifikk ting, avhenger av hvilke nøkkelord, meta-tags og tittel-tags artikkelen inneholder. Ved å ta i bruk Search engine optimalization (SEO), kan man øke sjansene betraktelig for å havne høyere opp blant søkene. Dette er en taktikk som ofte blir brukt for å øke trafikken og antall besøkende på nettsiden din, i tilegg til å få en høyere plassering i søkemotoren.

Hva er fordelene og ulempene?
Først og fremst er fordelen ved å benytte seg av organsik søk at kostnadene er mye lavere enn ved betalt søk. Ved å benytte seg av SEO og produsere relevant innhold er det klart at dette vil lønne seg i det lange løp. Google vil også vurdere deg som en mer pålitelig kilde etterhvert som flere av dine innlegg når høyt, og man vil automatisk kunne nå høyere opp i SERP. Flere vil også huske nettsiden din fra forrige gang de søkte etter noe, hvis du har godt innhold og de havner langt oppe blant søkeresultatene. Dette vil føre til at flere vil bruke din side som en side til å lese relevant innhold og søke svar på spørsmål.

Som med de aller fleste ting, så er det ikke bare fordeler ved bruk av organisk søk. En av ulempene er at det er meget tidskrevende å utvikle artikler som er meget relevante, med tilhørende gode nøkkelord. Å utarbeide sin SEO tar tid, men det vil også på sikt kunne gi meget gode resultater. For å være konkurransedyktig i dagens marked vil jeg anse det som viktig å ha en kombinasjon av både organisk og betalt søk. På sikt kan et organisk søkeresultat klatre opp på på listen over søkene, men da må informasjonen man tilbyr oppleves som relevant.

For din nettbutikk, blogg eller nettside er det viktig å nå frem til kunder og målgruppe både i den øverste delen av søkeresultatene, men også i den nedre delen. Derfor er det viktig at man utvikler innhold med gode nøkkelord og relevant innhold gjennom å bruke gode SEO-teknikker. Ved å bruke SEO, forsikrer man se om at ditt innhold forblir synlig i en lenger periode. I tillegg er det en viktig faktor at man bruker betalt søk for å bli plassert fremfor brukere med høy kjøpsintensjon.

Kilder: Nettrafikk.no, Wikipedia