Nå er det Growth hacking som gjelder!

Det blir ofte omtalt som fremtidens markedsføring og enkelte i bransjen mener at man i fremtiden kan legge ned de tradisjonelle markedsavdelingene og kun fokusere på Growth hacking. Growth Hacking er den nye strategien, men hva er egentlig Growth hacking?

Growth hacking er en strategi som i bunn og grunn kun fokuserer på å skape vekst. Spesielt nyoppstartede bedrifter med små budsjetter og som er avhengig av massiv vekst på kort tid benytter seg av denne strategien. Growth hacking er en datadrevet markedsføring som vil si at man hele tiden tester, samler og analyserer data basert på kundens digitale atferd. Deretter benytter man den kunnskapen man har tilegnet seg inn i markedsføringen. For å sikre fremdrift, må man hele tiden kjøre hypotesetester på tvers av hele kundereisen og senere analysere resultatene for å finne ut hvordan man skal treffe målgruppen med rett budskap til rett tid. Ved at man hele tiden prøver og feiler, vil man også få vite hvor man bør investere pengene sine for enda mer vekst på bakgrunn av at man ser hvor det har mest effekt.

Growth hacking er en annerledes, kreativ, men også prosesstyrt måte å arbeide på. Ofte er det svært definerte steg i en prosess, og viktigheten av å dokumentere alle feil man gjør på lik linje med de gode valgen er enormt viktig. Hele ideen baserer seg på å jobbe innovativt ved å hele tiden prøve og feile, tenke utenfor boksen og teste.

Bildelink

Fungerer det for alle?

Growth hacking fungerer åpenbart ikke for alle slags bedrifter. Bedrifter som benytter seg av markedsplaner/strategier som er svært detaljstyrte og strenge, vil ikke ha den samme nytten som de selskapene som velger å la strategien få litt plass. For at man skal lykkes med Growth hacking er det viktig at man skjønner hvilken effekt det kan gi bedriften din, bare ved å gi den litt mer plass en man i utgangspunktet er komfortabel med.

Amazon, Google og Netflix har en fellesnevner når det kommer til Growth Hacking. De hviler aldri i det man kaller for «status quo», som med andre ord betyr at de er ikke fornøyde der de er nå, de vil utvikle seg enda mer og tenke fremover. Hvert eneste år kjører disse selskapene tusenvis av eksperimenter og såkalte «growth hacks». Dette for å finne ut av hva som fungerer og hva som ikke fungerer for å nå målgruppen som benytter deres tjenester. Poenget med growth hacking er å få trafikk og besøkende, gjøre de besøkende til brukere og beholde de allerede eksisterende brukerne. Derfor vil disse selskapene hele tiden prøve å ligge et hestehode foran de andre i bransjen og hele tiden utvikle nye verktøy og metoder for å skape vekst.

Felles for disse selskapene er at de aldri hviler. De ser hele tiden fremover etter nye metoder, løsninger og måter som kan sørge for utvikling. Jakten på utvikling er selve essensen i Growth hacking. Finnes det nye metoder vi kan benytte? Hva tenker forbrukerne? Hvordan kan vi best mulig kommunisere med den yngre generasjonen for å treffe de? Slike spørsmål prøver disse selskapene å besvare på best mulig måte ved å være i konstant utvikling.

Nye selskaper i dag

Felles for de nye selskapene i dag er at de kjennetegnes ved at de vokser enormt raskt ved bruk av Growth hacking. For å overleve i dagens marked må man være innovativ og ikke minst fremoverlent for å overleve. Man må tørre å feile, fordi man lærer like mye av de feilene man gjør underveis med eksperimentering som de eksperimentene som faktisk fungerer. Viktigheten av å teste prøve og feile er enorm, for skal man ha vekst i dagens samfunn er kundeinsikt en vesentlig faktor.

Hvordan kan man implementere Growth hacking i en bedrift?

Skal man velge å satse på Growth hacking i en bedrift, bør det være et engasjement i grunn og en vilje til å prøve det fullt ut. Derfor bør det komme som et ønske fra toppen i bedriften, fordi man trenger en sjef eller et styre som er villige, nysgjerrige og har et ønske om å satse. Det aller viktigste er at man kommer i gang med testingen. Jo flere eksperimenter man klarer i uka, jo bedre. Erfaringsmessig så tar det tid å innarbeide nye prosesser i en bedrift, og man bør derfor ikke sette seg for høye mål i starten på hvor mange eksperimenter man skal teste hver uke. Det vesentlige er at man kommer i gang med testingen, for så p prøve og feile mye. Når man prøver og feiler mye, kan man med større sikkerhet vite at man sitter igjen med de beste verktøyene for din bedrift, akkurat nå.

Skal man fokusere på å øke salgene i for eksempel en nettbutikk, kan man starte med en idemyldring på hvordan man kan gjøre det. Det neste steget man kan gjøre er å filtrere ut de som man har prøvd før eller vet ikke fungerer, for så å rangere de som er igjen. Man kan så lage en hypotese på den ideen som kom best ut på rangeringen, hvis den er målbar og så gå i gang med testingen av ideen. Når man har testet ut ideen er det viktig at man bruker tid på å evaluere og analysere dataene man sitter igjen med etter eksperimenteringen. Hva fungerte og hva fungerte ikke? Man lærer også av det som ikke fungerer og kan bruke dette frem mot neste testing av neste ide.

Bildelink

Skal man implementere Growth hacking i et eksisterende selskap for å skape vekst eller implementere det i et nyoppstartet firma, er det noen punkter jeg mener bør ligge til grunn for at man skal klare å utvikle en tankegang som samsvarer med Growth hacking tankegangen.

  • Nysgjerrighet: Det er en viktig faktor at man er nysgjerrig på hva slags muligheter som finnes der ute, slik at man hele tiden har et ønske og mål om å utvikle og fornye seg for å skape/opprettholde vekst i bedriften. Vilje og nysgjerrighet til å følge med på hva konkurrentene dine gjør og følge opp trender og nyheter ellers i verden vil være til god hjelp.
  • Tørr å prøve og feile: Man må tørre å teste ut hypoteser og feiling er helt lov. Uten at man prøver og feiler, så kommer man heller ikke frem til de beste løsningene. Jo mer man tørr å prøve ig feile, desto mer vil man lære.
  • Sulten på utvikling: Man må hele tiden ha lyst til å utvikle seg og ikke stoppe opp med utviklingen. For å finne de beste verktøyene og de beste metodene må man henge med på utviklingen i bransjen, samt tørre å tenke noen steg frem. En viktig faktor er at man aldri må være fornøyd på det stadiet man er nå, man må tenke fremtidsrettet og hele tiden utvikle seg.
  • Dokumentasjon på arbeidet: Kanskje den viktigste prosessen er prosessen med å dokumentere de eksperimentene man har gjort, samt å evaluere de når man er ferdig. Dokumentasjonen vil sikre fremdrift og utvikling, samt at man lettere vil kunne se hva slags ting som fungerer godt og hva som ikke fungerer.

Om man benytter seg av disse punktene som et utgangspunkt i hvordan man skal tenke når man arbeider med Growth hacking, er jeg sikker på at sjansen for å lykkes er betraktelig mye større også.

Kilder: Markedsføringspodden, Optinmonster

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *