Daglige arkiver: mai 3, 2020

Er OKR en oppskrift på suksess?

Hva er OKR? OKR står for Objective, Key results og er et enkelt styringssett som benyttes for å kunne sette høye mål, sikre en fremoverlent fremdrift og ikke minst holde fokus på de viktigste aktivitetene til en hver tid. OKR er med på å bidra til å forbedre den interne kommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle de andre i selskapet. OKR er ikke et styringssett som kan erstatte de fundamentale tingene som god ledelse og bedriftskultur, men er dette på plass vil OKR løfte bedriften til det neste nivået.

OKR handler i hovedsak om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen. Disse skal besvares hvert kvartal:

Objective: Hva er det du ønsker å oppnå?

Et godt objective bør være mulig å gjennomføre i løpet av en tidsbestemt periode (f.eks. i løpet av måneden eller kvartalet). Om det tar lang tid å oppnå ambisjonen, som for eksempel opp mot et år, passer det bedre inn i en langsiktig strategi. En annen viktig faktor er at det bør være gjennomførbart uten at man er avhengig av andre. På denne måten vil man unngå å havne i situasjoner hvor man ikke kan oppnå sin ambisjon og mål, fordi andre ikke klarte gjennomføre etter planen.

Key Results: Hvordan har du tenkt å komme deg dit?

-Key results er de målbare resultatene som er med på å gi en indikasjon på om selskapet beveger seg i riktig retning i henhold til hva som er satt som objective.

Objective skal beskrive hva du vil oppnå og Key results kan sees på som mindre delmål som skal beskrive hvordan du skal komme deg til dette målet (objective). Denne formen for styresett er spesielt benyttet i organisasjoner som vil sette, kommunisere og overvåke mål hvert kvartal.

Hovedmålet med å sette slike OKR´er er å prøve å få hele organisasjonen til å samarbeide på tvers av de ulike avdelingene, men mot de samme målbare målene. En av de aller største  fordelene med slike OKR´er er at de er enkle å kommunisere slik at  alle vet hva målene er. En viktig faktor er at disse målene skal være enkle å måle, slik at det ikke er noe tvil om målet er nådd eller ikke etter endt kvartal.

OKR´ene skal bestå av et objective, som har tilhørende key results. Objectiv skal beskrive retningen man ønsker å jobbe i. Dette kan presenteres i en kort og beskrivende setning, som beskriver hva teamet ønsker å oppnå. Key results skal beskrive hvordan du skal komme deg dit. Key results´ene skal være korte og konkrete, samtidig som at de er innenfor rekkevidde og mulige å måle.

Under er det en video fra Jazzcode, som beskriver OKR på en veldig god og informativ måte.

Hvorfor skal man bruke OKR?

Det finnes flere grunner til at man burde implementere OKR inn i ditt selskap. Det er veldig enkelt, det er tidsbesparende i forhold til andre styringsmetoder, gir produktivitet, det er transparent og ikke minst bygger det en kultur innad i selskapet.

Mange av de aller største og ikke minst suksessfulle selskapene i verden benytter seg av OKR. Store selskaper som for eksempel Google, twitter og Samsung benytter seg av OKR,  det bør sende ut et signal til andre små og store bedrifter om at det kan være en ide å implementere OKR om man ikke har gjort det allerede.

Hvilke kjente selskaper benytter seg av OKR?

Det er mange store, vellykkede selskaper som benytter seg av OKR. Et av disse selskapene er google. Skrur vi tiden tilbake til 1999, hadde google 30 dyktige ansatte og en lovende søkemotorteknologi. Selskapet tjente ikke noe penger, og investoren John Doerr, som hadde investert nærmere 12 millioner dollar kom innom med en gave, som senere skulle vise seg at var gull verdt. Gaven google fikk fra investoren, het OKR. Doerr presenterte så OKR som en måte å styre selskapet på. Da selskapet fra før ikke hadde en måte å styre selskapet på, implementerte de OKR-styringssettet fullt ut. Hvert eneste kvartal siden de tok i bruk OKR i 1999, har alle de ansatte i Google brukt OKR til å sette mål og følge disse opp. Pr dags dato har Google over 80 000 ansatte og de bruker den dag i dag OKR.

Andre selskaper som benytter seg av OKR er blant annet:

Adobe, Amazon, Dell, Dropbox, Facebook, Finn.no og Samsung for å nevne noen. Så kommer spørsmålet.Hvorfor bruker disse selskapene OKR? Svaret er enkelt. OKR benyttes av disse selskapene fordi systemet regnes som nåtidens beste måte å sette mål og styre en bedrift på.

Hvordan øke effektiviteten i en bedrift?

Personlig mener jeg at bedrifter ofte kan ha for mange baller i luften på en gang, og visjonen og målsetningene i firmaet blir overdøvet, grunnet for dårlig styringsstruktur. Mange baller i lufta, kombinert med dårlig styringsstruktur innad i selskapet kan føre til dårlig progresjon i jobben man skal utføre, dårlige resultater og likegyldige medarbeidere. For personlig utvikling og ikke minst utviklingen til selskapet, er det viktig at de personlige målene de ansatte har er i tråd med selskapets mål og ambisjon.

Så hva gjør man for å øke effektiviteten i en bedrift som sliter med effektiviteten? Man innfører OKR. OKR kan bidra med tydelighet, fokus, økt engasjement og ikke minst en høyere gjennomføringskraft. OKR kan være med på å bidra til at de ansatte i selskapet fokuserer mot satte mål, samtidig som selskapet selv tydelig kan definere hva som er målsetningen og hvordan man skal oppnå den.

Karl Philip Lund og Inevo presenterer 4 fordeler med å benytte seg av OKR:

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business review)
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Jeg mener at det åpenbart er flere fordeler enn ulemper når det gjelder OKR.  Over tid vil man ha stor nytte av å prøve å implementere dette i sin egen bedrift, selv om det i en startfase kan virke nytteløst og lite virkningsfullt. Kanskje fungerer det i hele bedriften eller kanskje kun i enkelte avdelinger. Dette er faktorer man ser og lærer av underveis. Det å lære seg å bruke OKR kommer ofte etter gjentatte forsøk og feiling, før man endelig finner ut hva som er det beste for sin bedrift.

Kilder: Inevo , forelesning med Karl Philip Lund, Weekdone

Hvorfor benytte seg av e-post til markedsføring?

Etter endt modul i sosial kommunikasjon, er det e-varehandel og digital markedsføring som er det neste på agendaen. Først ut er e-varehandel og hvordan man setter opp en funksjonell nettbutikk. I forbindelse med denne oppgaven, har vi blant annet vært inne på hvordan man aktivt og på en best mulig måte kan benytte seg av e-post som et medium til å markedsføre.

E-postmarkedsføring er ikke lenger et ungt medium, men effekten av denne typen markedsføring ser ikke ut til å avta, kanskje stikk i strid med det mange ville antatt. Mange ville nok tenkt at denne typen markedsføring er av moten, men i realiteten øker effektiviteten av e-postmarkedsføring årlig.

Så hvordan kommer man i gang med e-postmarkedsføring?

Først og fremst er det ikke vits å drive med e-postmarkedsføring om man ikke har noen å sende disse e-postene til. Derfor er det viktig at man bruker tid på og i stor grad fokuserer på å bygge opp en god e-postliste.

For å kunne bygge en god e-postliste er man avhengig av at mennesker legger igjen sin e-post. For å få de som er inne på siden din til å legge igjen e-posten sin, kan det være nyttig å tilby noe tilbake hvis de legger den igjen. Dette kan være i form av en rabattkode, gode tilbud, forhåndsinformasjon om nylanseringer eller nyhetsbrev.

En annen viktig faktor er å benytte seg av riktige verktøy for å bygge gode lister. Der er flere nyttige og ikke minst gode verktøy som kan hjelpe deg med å bygge e-postlister. Disse er noen gode verktøy:

SumoMe: sumome er et verktøy som er fullt av funksjoner som kan hjelpe deg med å øke trafikken på nettsiden din. De har et velfungerende og godt verktøy for å samle e-postadresser og det fungerer sammen med de aller fleste e-post verktøy. Sumo tilbyr en gratisversjon, men også en pro versjon som koster 468 dollar i året, eller 39 dollar i måneden.

Sleeknote: Sleeknote er et annet verktøy som hjelper deg med å sette opp forms og popups, bare på noen få minutter. Dette verktøyet koster penger, men har en prøveperiode på 7 dager.

Som en viktig ting å huske på når man driver med e-post reklame er at jf markedsføringsloven kan man ikke sende e-post reklame til personer som ikke har gitt deg tillatelse til det.

Veien videre etter gode e-postlister

Etter at man har samlet inn e-poster, er det naturlig at det neste steget er å starte med å sende ut e-post. En fordel vil være at du skaffer deg en programvare som kan hjelpe deg med dette. En programvare vil gjøre det en del enklere å se/analysere resultatene dine på for eks. kampanjer. Det er flere gode programvarer som kan hjelpe deg, blant annet Mailchimp.

Mailchimp: Mailchimp er et av de aller mest populære e-postverktøyene på markedet. En stor fordel er at det er gratis å ta i bruk, men ved at man betaler en liten sum kan man få tilgang til en mer avansert programvare med enda flere funksjoner. Fordelen med denne programvaren er at man får alle de markedsføringsbehovene man måtte trenge på et og samme sted. Ved å bruke Mailchimp kan man markedsføre virksomheten på tvers av sosiale medier, e-post, destinasjonssider, postkort osv, fra en enkelt plattform.

Det finnes flere andre som tilbyr de samme tjenestene, som getresponse eller campaignmonitor. Selv om man nå har kommet i gang med e-postmarkedsføring, er det viktig at man legger en «strategi» på hvordan man skal holde aktiviteten på e-postene oppe. Om man kun sender e-post en sjelden gang, kan mottakerne lett miste oppmerksomheten. En måte man kan løse dette på er at man lage en automatisk serie med e-poster som sendes ut etterhvert som folk har meldt seg på. På denne måten kan man bygge en tettere relasjon med mottakerne.

Hva slags e-post er det man skal eksponere mottakerne for?

Når man har startet å bygge en god kontaktliste og funnet ut hvordan man skal sende ut e-postene, er det viktig at man finner ut hva de skal inneholde. Innholdet i e-postene man sender ut er viktig. Om e-postene oppfattes som «spam», vil mottakerne mest sannsynelig på sikt ikke åpne e-postene. Derfor er det viktig at man velger «riktig» type e-post når det skal sendes ut. Nyhetsbrev, tulbud/tilbudsaviser, invitasjoner til foredrag/arrangementer/forhåndssalg, transaksjonsmeldinger eller remarketing.

Nyhetsbrev:

-Nyhetesbrev kan jevnlig sendes ut til de allerede eksisterende kundene man har. Nyhetsbrev er perfekt for å holde kontakten med de allerede eksisterende kundene i nettbutikken din og holde de oppdatert på nyheter.

Tilbudsmail:

 -Tilbudsmail er e-poster med tilbud. Målet med disse mailene er å få konverteringer. Disse mailene bør være ment som en oppmuntring til kjøp, og det er ikke nødvendigvis slik at man tenger å gi rabatter eller gode tilbud, noen ganger holder det kanskje bare å vise frem nye produkter.

Mail med kunngjøringer:

-Kunngjøringsmailer kan inneholde ulike ting. Om man for eksempel har lansert en ny kolleksjon, informajson om lanserng av en app eller lignende. Denne formen for e-poster er ekstremt gode om man ønsker at kunden skal holdes oppdatert på hva som skjer i bedriften. Målet med disse e-postene er å vise frem nytt innhold og det er nyttig for  skaffe trafikk på nettsiden og eventuelle salg.

Transaksjonsmelinger:

-En transaksjonsmelding er en e-post som sendes ut til kunden etter at det er gjennomført en transaksjon, oftest etter at et kjøp er gjennomført.

Remarketing:

-Remarketing benyttes for å nå de som har vært innom nettstedet ditt, for eksempel lagt et produkt i handlevognen, men ikke gjennomført kjøpet. Det kan være ulike grunner til at folk ikke har gjennomført kjøpet sitt, men som regel kan det være greit å sende en liten påminnelse om at de har en vare liggende i handlevognen.

Som nevnt tidligere, er det mange ulike typer e-poster man kan sende til kontaktlisten sin. Det viktigste er at man har et mål og en mening bak de ulike e-postene man sender ut, og ikke minst variere innholdet. Ved å kun fokusere på å sende ut e-poster når det er salg, vil det neppe gi deg de beste resultatene, og kunden kan oppfatte det som spam.

Finnes det en god oppskrift på gode e-poster?

De som benytter seg av e-post, får daglig mange e-poster. Noen åpner man, mens andre lar man være uåpnet i innboksen. Grunnene til at man ikke åpner en e-post kan være varierende, men om man følger denne oppskriften, er sjansen kanskje større for at mottakerne faktisk åpner den.

Emnefeltet: Et godt emnefelt er viktig. Innholdet i e-posten kan være bra, men om emnefeltet ikke er fengende og godt nok, vil mange kanskje ikke åpne e-posten.

Innhold i e-posten:

Mange bruker mye tid på et avansert språk, og ord som skal overtale mottakeren til å ta budskapet innover seg. Et avansert språk med for mange store ord, kan føre til at det budskapet man ønsker å fremme blir borte.

En viktig faktor er at man skriver tekster som er enkle å forstå og at man bruker bilder eller en annen form for grafikk. Budskapet vil enklere feste seg og skille seg ut om man benytter seg av bilder og/eller annen grafikk. Gjør det enkelt for mottakeren å komme seg videre til en nettside eller en app i mailene man sende ut. Om man for eks. sender ut et nyhetsbrev, er det en vesentlig faktor at det er enkelt å komme seg videre fra e-posten og inn på siden om man vil handle.  Da er det viktig at man har gode landingssider. Grunnen til at en god landingsside er viktig, er fordi om man for eksempel sender ut et nyhetsbrev på t-skjorter, virker det tungvint om man blir sendt til forsiden, og ikke direkte til siden med t-skjortene man reklamerer for.

Analyse av data

For å lære og finne ut av hva som fungerer og ikke fungerer er det viktig at man ser på tallene etter at man har sendt ut e-postene dine. Noen tall man burde fokusere på er:

-Hvor mange har åpnet e-posten din?

-Hvor mange er det som ikke åpnet e-posten din?

-Click-Trough rate: Hvor mange har klikket seg videre på en link i e-posten din?

-Salg: Har e-postene generert noen salg?

-Er det noen som har meldt seg av e-postlisten din?

Disse tipsene er ikke en fasit på hvodan man lykkes med e-postmarkedsføring, men kan være til god hjelp. Lær av dataene, det gjør det enklere å gjøre bedre valg på hva man skal gjøre i fremtiden. Etter hver e-post, kan det være en fordel at man setter seg ned å finner ut av hva som fungerte g ikke fungerte. Denne læringen vil være uvurdelig i fremtiden. Prøv og feil, det er på den måten man best mulig lærer hva som fungerer og ikke fungerer.