4Ocean- En bærekraftig fremtid!

I modul 2 i dette kurset som går på sosial kommunikasjon i et  bærekraftperspektiv har vi valgt å ta for oss en organisasjon som heter 4Ocean som en eksamenscase. Men hva er egentlig 4Ocean og arbeider de i tråd med FNs bærekraftsmål ?

4Ocean ble grunnlagt av de to gründerne Alex og Andrew far Florida. Etter college, sparte de pengene sine for å reise på en surfetur til Bali. Når de kom frem til Bali, innså de at denne surfeturen ikke kom til å bli like idyllisk som de hadde sett for seg. En av strendene de oppsøkte var dekket med plast og det slo hele tiden søppelfylte bølger inn mot stranden som hele tiden la igjen mer søppel på stranden etter hvert brudd. De spurte en lokal om hvorfor de ikke ryddet en så flott strandlinje, som i tillegg var så populær, men ble fortalt at trendene hadde blitt renset bare timer før de ankom stranden. De fikk øynene umiddelbart opp for størrelsen på havplastkrisen og bestemte seg for å prøve å gjøre noe med det.

De dannet 4Ocean og bestemte seg for å ansette arbeidere og kapteiner for å rense havet og kystlinjene for plast og annet maritimt skadelig avfall. Ved å implementere en forretningsmodell som ville la de vokse fort, slik at de kunne betale arbeidere, finansiere opprydninger og spre budskapet om havplastkrisen, opprettet de 4Ocean armbåndet og lovet at for hvert armbånd de solgte, skulle de fjerne en halv kilo med søppel fra havet. Overskuddet fra armbåndene blir brukt til å finansiere opprydningsoperasjoner, donere bort penger til andre tiltak som også kjemper for samme sak, samt bygge en organisasjonsinfrastruktur for å støtte fremtidig vekst.

Så hvilket bærekraftmål er det 4Ocean arbeider opp mot?

I  hovedsak er det bærekraftsmål nr.14 liv under vann som identifiserer arbeidet 4Ocean gjør. Ved å samle inn plast og farlig avfall fra hav og strender, jobber de i tråd med mål nr.14 om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.  Arbeidet 4Ocean gjør, kan det knyttes opp mot dette bærekraftsmålet. Bakgrunnen til dette bærekraftsmålet er at uten havet, vil det bli vanskelig for liv på jorden. Temperaturen, kjemien og livet i havet er det som i stor grad driver de globale systemene som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorda. Bærekraftmål nr.14 påpeker at ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet, så må det gjøres mer enn det som gjøres i dag for å beskytte havet. Dette har 4Ocean valgt å gjøre noe med. Som en av de ledende organisasjonene som kjemper for å kutte ned på havplast og farlige stoffer i havet, bidrar de enormt inn mot FNs delmål

nr. 14.1 om å redusere alle former for havforurensing, særlig fra landbasert virksomhet. Her er 4Ocean en ledende organisasjon og bidrar i aller høyeste grad med å redusere havforurensingen inn mot 2030 som er FNs hovedmål.

Kilder:

4Ocean

FN´s bærekraftsmål

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *