Daglige arkiver: mars 31, 2020

4Ocean- En bærekraftig fremtid!

I modul 2 i dette kurset som går på sosial kommunikasjon i et  bærekraftperspektiv har vi valgt å ta for oss en organisasjon som heter 4Ocean som en eksamenscase. Men hva er egentlig 4Ocean og arbeider de i tråd med FNs bærekraftsmål ?

4Ocean ble grunnlagt av de to gründerne Alex og Andrew far Florida. Etter college, sparte de pengene sine for å reise på en surfetur til Bali. Når de kom frem til Bali, innså de at denne surfeturen ikke kom til å bli like idyllisk som de hadde sett for seg. En av strendene de oppsøkte var dekket med plast og det slo hele tiden søppelfylte bølger inn mot stranden som hele tiden la igjen mer søppel på stranden etter hvert brudd. De spurte en lokal om hvorfor de ikke ryddet en så flott strandlinje, som i tillegg var så populær, men ble fortalt at trendene hadde blitt renset bare timer før de ankom stranden. De fikk øynene umiddelbart opp for størrelsen på havplastkrisen og bestemte seg for å prøve å gjøre noe med det.

De dannet 4Ocean og bestemte seg for å ansette arbeidere og kapteiner for å rense havet og kystlinjene for plast og annet maritimt skadelig avfall. Ved å implementere en forretningsmodell som ville la de vokse fort, slik at de kunne betale arbeidere, finansiere opprydninger og spre budskapet om havplastkrisen, opprettet de 4Ocean armbåndet og lovet at for hvert armbånd de solgte, skulle de fjerne en halv kilo med søppel fra havet. Overskuddet fra armbåndene blir brukt til å finansiere opprydningsoperasjoner, donere bort penger til andre tiltak som også kjemper for samme sak, samt bygge en organisasjonsinfrastruktur for å støtte fremtidig vekst.

Så hvilket bærekraftmål er det 4Ocean arbeider opp mot?

I  hovedsak er det bærekraftsmål nr.14 liv under vann som identifiserer arbeidet 4Ocean gjør. Ved å samle inn plast og farlig avfall fra hav og strender, jobber de i tråd med mål nr.14 om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.  Arbeidet 4Ocean gjør, kan det knyttes opp mot dette bærekraftsmålet. Bakgrunnen til dette bærekraftsmålet er at uten havet, vil det bli vanskelig for liv på jorden. Temperaturen, kjemien og livet i havet er det som i stor grad driver de globale systemene som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorda. Bærekraftmål nr.14 påpeker at ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet, så må det gjøres mer enn det som gjøres i dag for å beskytte havet. Dette har 4Ocean valgt å gjøre noe med. Som en av de ledende organisasjonene som kjemper for å kutte ned på havplast og farlige stoffer i havet, bidrar de enormt inn mot FNs delmål

nr. 14.1 om å redusere alle former for havforurensing, særlig fra landbasert virksomhet. Her er 4Ocean en ledende organisasjon og bidrar i aller høyeste grad med å redusere havforurensingen inn mot 2030 som er FNs hovedmål.

Kilder:

4Ocean

FN´s bærekraftsmål

Hvordan bruke facebook til markedsføring?

Hver eneste måned benytter to og en halv milliarder mennesker facebook for å holde kontakten med venner og familie, og i tillegg oppdage og finne ting som er viktige for dem. Dette byr på en enorm mulighet for kjapp, enkel og effektiv markedsføring for organisasjoner og bedrifter. Facebook har utformet noen annonseformater som er skapt for å fange oppmerksomhet og fremme handling. Fordelen er at det fungerer på tvers av enheter og ikke minst gir det deg en kreativ fleksibilitet.

Ved å benytte seg av facebook-sider, gjør man det enklere å skape kontakt mellom folk og bedriften/organisasjonen din. Facebook-siden utgjør i dette tilfellet organisasjonens tilstedeværelse på facebook, slik at folk enkelt kan finne ulik informasjon om organisasjonen og kontakte deg enkelt om det er noe de lurer på angående arbeidet organisasjonen arbeider med.

Vi har tatt utgangspunkt i organisasjonen vi arbeider med på eksamen, som heter 4Ocean. Under har vi laget noen punkter vi mener kan være en mal på hvordan de skal kommunisere sitt innhold på facebook, som noen enkle huskeregler.

Bilde hentet fra https://pixabay.com/no/illustrations/facebook-internett-nettverk-sosiale-3324207/
  • Hva ønsker du å oppnå med å publisere en post?
  • -Ønsker du å selge mer av en vare eller et produkt? Komme i kontakt med nye kunder, beholde eksisterende kunder, bygge omdømme og kjennskap eller utvide målgruppen? Bestemt deg på forhånd hva du ønsker å oppnå med posten du legger ut.
  • Publiser på en måte så det virker som du snakker til en person
  • Når du åpner facebooken din er nyhetsstrømmen tilpasset deg. Det er viktig å huske at i postene man publiserer så må det virke som om du blir kommunisert til som et individ-ikke en målgruppe.
  • Husk variasjon mellom de ulike publiseringstypene
  • Varier innleggene mellom bildeposter, tekst og lenkeposter hvor man linker til for eks. en youtube-kanal med aktuelt innhold. Det er viktig at man skaper en atmosfære for kommentarer og dialog, da dette utløser engasjement. Man kan teste ut og bygge erfaring på hva målgruppen liker ved å se hva som slår best an hos målgruppen. Man kan for eks. måle effekten ved å se hva slags innlegg som får mest kommentarer, likes og delinger. Dette er ofte en veldig god indikasjon på om målgruppen liker innholdet du publiserer eller ikke.
  • Lenkepost til egen nettside/hjemmeside/youtube-kanal
  • Ved å publisere en skriftlig post eller video og lenke til egne nettsider, styrer du kunden/målgruppen inn på din banehalvdel. En post eller video som skaper engasjement, vil gjøre mottakeren nysgjerrig og sjansen for at mottakeren går inn på youtube-siden eller hjemmesiden gjennom lenken blir forsterket gjennom en god post som skaper engasjement.  
Bildet hentet fra: Pixabay

4Ocean har i dag 1 309 759 følgere på facebook. De er flinke til å publisere innhold, men med en fordel kunne de publisert flere videoer som i større grad viser mer av arbeidet de utgjør. Dette for å skape mer engasjement blant mottakerne. Ved at 4Ocean benytter seg av facebook kan de gjenta budskapet de ønsker å at mottakerne skal motta mange nok ganger og hyppig nok til at budskapet fester seg hos mottakeren. For at et innhold skal feste seg må målgruppen man ønsker å nå ut til bli eksponert for det samme innholdet flere ganger og med nytt innhold kontinuerlig. 4Ocean er gode på flere områder, men for å skape enda mer engasjement og treffe flere i målgruppen kunne de hatt en større variasjon i postene de legger ut. Flere videoer hvor de prater om det de arbeider med, dette fordi det ofte er enklere å få med seg ting på video, enn ved å lese en lang tekst. De kan også bli flinkere til å lenke videre til hjemmesiden deres eller til en youtube-kanal.

Kilder:

https://blogg.guru-utvikling.no/blog/10-smarte-tips-til-hvordan-bruke-facebook-som-markedsf%C3%B8ringskanal

https://www.facebook.com/4oceanBracelets