Månedlige arkiver: februar 2020

Refleksjonsnotat

Modul 1 av kurset i digital markedsføring er endt og eksamen levert. Etter første modul sitter jeg igjen med mer kunnskap om temaer som vil prege utviklingen av samfunnet i fremtiden. Denne kunnskapen gjør at jeg på en bedre måte kan ta del i samfunnskritiske spørsmål som blant annet omhandler de temaene jeg tidligere har skrevet innlegg om. Modul 1 av kurset har gjort meg mer bevisst på fordelene ved blogging, til tross for stor skepsis i forkant. Etter en periode med blogg, sitter jeg igjen med mer kunnskap og en effektiv måte å dele det man har lært på. Fordelen med bloggen er at jeg har måtte skrive faglige innlegg, kontra bare å skrive notater. Dette gjør at man må reflektere og gå mer i dybden på de ulike temaene.

Kurset har gitt meg et godt innblikk i teknologi som i stor grad vil påvirke fremtiden. Jeg har blitt mer bevisst på hvordan blant annet digitalisering vil påvirke jobbmarkedet i fremtiden og viktigheten av å danne seg en god digital plattform for å henge med på utviklingen. Kurset har gitt innblikk i innovative og disruptive teknologier som vil endre verden i årene som kommer. Ikke minst har jeg skjønt viktigheten av hvordan vi kan tilegne oss læring ved bruk av digitale verktøy og hvordan de ulike plattformene fungerer. Noe av det viktigste jeg sitter igjen med etter kurset er at man må være oppmerksom på den digitale transformasjonen, slik at man på best mulig måte kan kvalifisere seg for jobbmarkedet i fremtiden.

Hvordan arbeider jeg digitalt?

Vi har fått i oppgave av arne krokan å skrive om hvordan vi arbeider digitalt. I starten av dette semesteret og i del 1 av kurset i digital markedsføring fikk vi i oppgave å lage en blogg. Først og fremst var det langt utenfor komfortsonen å opprette en blogg hvor man presenterer sine egne tanker og kunnskapen man har lært i kurset. Ved at man hele veien har fått ulike og konkrete oppgaver å forholde seg til, har gjort det enklere å gjøre det interessant å blogge. Ved å få et bedre innblikk i digital markedsføring, har jeg også blitt mer bevisst på å jobbe mer aktivt og bedre digitalt.

Blogging

Når vi får presentert en oppgave som skal legges ut på bloggen starter jeg alltid med å lese nøye igjennom oppgaven, slik at jeg kan danne meg et bilde av oppgaven i sin helhet. Deretter begynner jeg å kladde ned noen ideer om ulike vinklinger og temaer innenfor det gitte teamet som oppgaven omhandler. Etter fasen med kladding, plukker jeg ut de/det temaet jeg syntes er mest interessant og begynner prosessen med å innhente ulike data. Når blogginnlegget er ferdig skrevet, bruker jeg tid på å dele innleggende på ulike digitale plattformer som linkedin og twitter. Dette er har jeg sett viktigheten i, fordi man lett kan treffe en stor målgruppe ved å dele innleggene på riktig måte. Jeg bruker bloggen kun til faglig innhold innenfor digital markedsføring og ser på det som en mulighet til å dele og utvikle min kunnskap.

Digitale tjenester

Tilbudet av sosiale medier er enormt og i min egen hverdag benytter jeg meg av mange. Sosiale medier som instagram, facebook, snapchat og messenger benytter jeg i det daglige til å kommunisere og følge med på hva venner og familie driver med. Fordelen med disse sosiale mediene er at det er en enkel kommunikasjonsmåte, som i tillegg gjør at man raskt kan kommunisere med andre og hele tiden holde seg oppdatert. Viktigheten av å bygge seg et godt digitalt nettverk er stor. Derfor bruker jeg mye tid på å være tilgjengelig på ulike digitale tjenester, men også tenke nøye over hva jeg publiserer, deler og liker. Disse faktorene er med på å danne et inntrykk av deg på sosiale medier og jeg mener det er viktig å danne en profil man kan stå innenfor, fordi en eventuell arbeidsgiver  garantert vil sjekke ut hvordan man «oppfører» seg på sosiale medier og digitale plattformer.

Google

Google benytter jeg ofte i studiehverdagen og er et verktøy jeg ser på som svært nyttig. Etter blant annet å ha gjennomført Google Powersearch kurset, har jeg blitt en enda bedre søker og lært teknikker som har gjort det lettere å finne frem til de faktaene jeg er ute etter på en bedre og effektiv måte. Google er effektivt fordi man kan finne utallige mengder med informasjon og ikke minst variert informasjon. Viktigheten av å være kritisk til hvilke kilder man bruker er essensielt, fordi ikke alle nettsider er like pålitelige, det er noe jeg har blitt mer bevisst på etter kurset.

Google er en plattform som tilbyr flere ulike programmer som gjør det enkelt å jobbe effektivt og systematisk. Google Docs gjør det for eksempel enkelt å dele notater fra forelesninger med andre, noe som er nyttig om man arbeider i grupper. Samtidig gjør Google det enkelt å kombinere mail, google analytics, google docs osv , noe som gjør det behagelig og enkelt å jobbe med.

Hva sitter jeg igjen med etter endt kurs i Google Powersearch?

Vi har fått i oppgave av Arne krokan å gjennomføre et kurs i google Power Search. Kurset gir et innblikk og en innføring i hvordan google som søkemotor fungerer og gir tips om gode teknikker for å finne frem til den informasjonen man er ute etter.

I dagens samfunn bruker de aller fleste som er på nett google til å innhente ønsket informasjon. De aller færreste vet hvordan man kan optimalisere søkene sine og benytte teknikker som gjør at man får mest ut av søkemotoren. Hovedformålet til Google Powersearch kurset er å lære oss brukere mer om dette.

Hvordan var det å gjennomføre kurset?

Kurset er delt inn i seks ulike bolker og det er to tester i kurset. En midtveis og en avslutningsvis. Etter hver eneste leksjon får man en oppgave for å kontrollere at man har fått med seg det man har lært. Kurset er laget slik at man kan velge mellom å gjennomføre kurset ved å se det i form av video eller ved å lese gjennom alle de ulike bolkene. Personlig valgte jeg å gjennomføre kurset i form av video, fordi alt blir demonstrert nøye og i et rolig tempo. Kurset tok ca. 4 timer, inklusivt de to testene og de ulike øvingsoppgavene.

5 tips til hvordan du kan optimalisere og bli en bedre søker på nett

1.Nøkkelord

Når man bruker google som søkemotor, vil man få enormt mange søkeresultater men ikke alle er like relevante for deg som bruker. Hvilke resultater som dukker opp øverst blant søkeresultatene, avhenger i stor grad av hva man skriver inn i søkefeltet. Ved å være presis når man skriver inn søkeord, vil også google raskere finne det du leter etter. Essensen er å være så presis som overhode mulig, slik at man raskere finner det man leter etter.

Eksempel:

Du skriver inn flere ord eller en spørsmålssettning i søkefeltet. Etter å ha trykket søk, vil google finne alle artikler, dokumenter og andre tekster som inneholder de søkeordene du har skrevet inn. Google filtrerer deretter søket ditt og finner de artiklene og dokumentene med høyest kvalitet. Derfor er det viktig å begrense antall ord og gjøre det så spesifikt som mulig, slik at disse søkene blir bedre og enda mer spesifikke.

2. Benytt alle mulighetene

Når man benytter seg av google, trenger man ikke nødvendigvis å kun benytte seg av kun resultatene i tekstformat. Google henviser også til andre ressurser som også kan gi god innsikt. Formater som video, nyheter og bilder kan være med på å gi bedre innsikt.

3. Bildesøk

Hvis man skal søke etter bilder på google, kan man presisere søkene sine ved å gjøre noen enkle innstillinger for søket. Man går inn på «verktøy» og får deretter tilgang til spesifikasjoner som størrelse, farge, brukerrettigheter, type og tidspunkt. Disse funksjonene gjør at hvis man for eksempel søker på Ferrari og går inn å innstiller søket til blå, vil man bare få opp blå ferrarier. Denne funksjonen er veldig effektiv og gjør det enklere å spesifisere bildesøk.

Printscreen

4. Søk på treff med bilde

Google tilbyr også muligheten til å gjøre søk med bilder. Dette gir deg mulighet til å få mer informasjon om et bilde eller logo du har og google vil finne nettsider, andre bilder, artikler eller lignende med innehold og informasjon om bilder. For eksempel om man ikke husker navnet på en logo, kan man gjøre et søk med bilde av logoen og få opp informasjon om denne.

Printscreen fra google

5. Ekskluderende søk

En funksjon som ikke så mange benytter seg av er å gjøre søk med såkalte negative ord. Søker man etter informasjon om et angitt tema, men ikke ønsker å lese artikler fra for eksempel store norske leksikon, kan man skrive: «kryptovaluta-site:snl.no» . Dette fører til at man får opp søketreff, men ikke søketreff fra snl. Denne funksjonen kan man benytte om man vet at en side har mye artikler om en tema man skal skrive om, men som inneholder lite relevant informasjon.