Hva er BMC og hvorfor har det blitt så populært?

BMC eller Business Model canvas kan sees på som et rammeverk som blir brukt av både små, mellomstore og store bedrifter for å kunne visualisere en forretningsmodell. Men hva er egentlig en forretningsmodell og hvorfor bruke BMC?

En forretningsmodell:

Først og fremst er det to ting man må kunne skille før man starter. Forretningside og forretningsmodell er ikke det samme. Forretningsideen forteller noe om hva man som selskap vil gjøre for å skape kundeverdier. Mens en forretningsmodell sier noe om hvordan du har tenkt å gjennomføre ideen din og tjene penger på bakgrunn av kundeverdiene.

Kort sagt kan man si at en forretningsmodell er en plan på hvordan selskapet skal tjene penger.En forretningsmodell brukes til å kunne forstå og analysere bedriften på en god og effektiv måte. Forretningsmodellen kan også brukes som en slags bedriftsstruktur for de eventuelle samarbeidspartnerne man måtte ha, samt kunder. Grunnprinsippet med å ha en god forretningsmodell er å kunne gjøre det lettere for deg og drifte bedriften din . En av de mest anerkjente modellene er modellen «Business Model Canvas», men hvorfor er denne så populær?

Business Model Canvas

Alexander Osterwalder er utvikleren av modellen. Modellen består av ni forskjellige grunnkomponenter som henger sammen og utgjør et rammeverk for bedriftens forretningsmodell. De ni grunnkomponentene kan sees på som byggeklosser og viser på en logisk måte hvordan et selskap har tenkt til å tjene penger på sin vare, tjeneste etc. Visuelt sett kan modellen sees på som et slags skjema. Dette «skjemaet» gir både rom for å drøfte og kunne notere på. Formålet med modellen er at den skal skape grunnlag for en bedre forståelse av foretaket ditt, og kan være til stor nytte når det gjelder å kommunisere med klienter og teamet ditt.

Innovasjon norges forklaring på modellen

Over kan vi se en illustrasjon av hvordan modellen ser ut og er bygd opp. For å tydeliggjøre og gi en bedre forståelsen av modellen fungerer har Inovasjon Norge forklart de ulike elementene slik:

  1. Kundesegment

Beskriver hvilke grupper av mennesker eller foretak bedriften skal dekke behov hos/skape verdier for.

 Verdiløfte

Definerer hvilke verdier foretaket skal skape for kundesegmentene sine- hva slags behov som skal dekkes.

  • Kanaler

Beskriver hvilke kanaler foretaket kommuniserer, distrubuerer og selger sine varer og tjenester.

  • Kunderelasjoner

Beskriver hvilken type relasjoner foretaket har til sine kundesegment. (eks. Personlig 1:1, automatisert, telefon eller web)

  • Inntektsstrøm

Beskriver hvordan foretaket får inntekter i forretningsmodellen. (abonnement, kontantsalg, leie/leasing, reklame)

  • Nøkkelressurser

De ressursene som kreves for å kunne oppfylle verdiløftet. (Human, finansielle, fysiske)

  • Kjerneaktiviteter

De viktigste aktivitetene foretaket utfører for å kunne levere kundeløftet. ( problemløsing, produksjon, drifting av plattform, design og produktutvikling)

  • Nøkkelpartnere

De foretakene eller nettverkene bedriften er avhengig av for å kunne levere verdiløftet. (allianser, klynger, partnere på kjerneaktiviteter, partnere på kjerneressurser)

  • Kostnadsstruktur  

Beskriver kostnader knyttet til det å operere forretningsmodellen/oppfylle verdiløftet. (Kostnadsdrevet og verdidrevet)

Denne videoen beskriver modellen på en god måte!

Hvorfor er det lurt å bruke Business Model Canvas?

Først og fremst er BMC et enkelt verktøy som danner en god oversikt over de store linjene i foretaket, uten at det blir for mye og detaljert informasjon. Dette gjør at man kan danne seg et godt oversiktsbilde på en god og effektiv måte. Jeg tror dette er en av hovedgrunnen til at denne modellen har blitt så populær. De mer tradisjonelle forretningsplanene er ofte store dokumenter med enorme mengder informasjon og kan for mange oppleves som uoversiktlige. BMC gir deg i motsetning en god oversikt over det mest relevante på en side. Modellen danner et godt grunnlag, slik at man målrettet kan bevege seg videre.

Det kan også være enkelte ulemper ved bruk av BMC. En utfordring kan være at modellen for enkelte kan bli for enkel og gi en følelse av at nødvendige detaljer uteblir. Dybden i forretningsplanen vil kanskje utebli, men BMC danner også et ekstremt godt utgangspunkt til senere å lage en mer detaljert plan, etter at man har fått en oversikt over bedriftens situasjon. Det er ikke tvil om at dette er en effektiv og ikke minst god modell, kanskje spesielt for bedrifter i oppstartsfasen eller for utvikling av nye prosjekter i allerede eksisterende selskap.

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/oslo-akershus-ostfold/2015-08-20-fra-ide-til-marked.pdf

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *