Hva er egentlig blockchain?

Blockchain er basert på en datastruktur som gjør det mulig å danne et digitalt register for transaksjoner, hvor kopier av registeret er lagret på et stort nettverk av datamaskiner. Alle deltakerne i nettverket kan redigere hovedboken på en trygg måte, uten godkjennelse fra en sentral myndighet fordi det brukes kryptografi.

De ulike transaksjonene blir lagret i det man kaller blokker, som deretter blir satt sammen i en kjede. Hver eneste blokk i kjeden refererer tilbake til den forrige blokka i kjeden. Disse blokkene danner sammen en lang kjede med datablokker. Alle deltakerne av nettverket har kopier av hele blokkjeden og ved nye transaksjoner legges de til i den neste blokken som skal inn i kjeden.

Et blokkjedenettverk kan være åpent, slik at alle med tilgang til en datamaskin har tilgang eller det kan være lukket, slik at bare en liten gruppe med enheter får delta. Datamaskinene i et bestemt nettverk kalles for noder. Hver node (hver datamaskin) har en kopi av hele blokkjeden i en lokal database. Dette gjør at systemet blir robust og tåler at en eller flere noder eventuelt svikter.

Blokkjeden kan ses på som en database med bestemte regler for hva man kan endre og eventuelle endringer må godkjennes av en konsensusmekanisme. Konsensusmekanismen kan beskrives som et sett med regler som nettverket bruker for å kunne kontrollere hver eneste transaksjoner og blokkens gyldighet.

Hvordan kan blokkjeder innta Norge?

Selv om de fleste forbinder blokkjeder med digital valuta, kan denne teknologien brukes på andre områder også. Det forventes at blokkjeder vil påvirke både næringslivet, men også den offentlige sektoren enormt de kommende årene i Norge. Blant annet innenfor  helsesektoren vil blokkjeder kunne bidra med å øke sikkerheten, skape mer effektivitet og sikre personvern på en bedre måte. Ved hjelp av blokkjeder vil man enklere kunne plassere pasienten i sentrum, øke personvernet og skape en god delingsgevinst av helsedata.

Transparent dokumentasjon

Når en pasient behandles på et sykehus vil det oppstå en mengde med informasjon under behandling. Svar på prøver, røntgenbilder, diagnoser, resepter og sykemeldinger er noe av informasjonen som blir liggende i alle sykehusets systemer. Denne informasjonen burde også ligge enkelt tilgjengelig for pasienten selv. Ved hjelp av blokkjedeteknologi, kan denne informasjonen ligge tilgjengelig flere steder uten at det er fare for avvik. Ved et sykehusbesøk senere, eller et besøk hos en annen lege, vil det være svært nyttig å kunne ha denne informasjonen tilgjengelig. Ved at man har en slik gjennomsiktighet i helsedokumentasjonen, vil det legge press på helsevesenet i form av å ta grundige og riktige vurderinger.

Bruk av pasienters helsedata vil gi en mer presis diagnose, bedre behandling og forebygging. Ved at man kan gi presis og riktig informasjon om sensitive helseopplysninger til ulike aktører på en trygg måte, vil det kunne bidra til en bedre vurdering, behandling osv. Blokkjeden kan være meget godt egnet, fordi den gjør det mulig for pasienter å fortløpende kontrollere hvem de vil dele helsedata med, og hvordan den kan brukes.

Førsteamanuensis Chunlei Li ved universitetet i Bergen leder blant annet et spennende prosjekt innenfor dette feltet. Prosjektet «secure E-Healthcare Data Sharing av Blockchain Technology», handler i korte trekk om å designe en blokkjede-basert tjeneste for e-helsevesenet hvor sikker og effektiv datalagring, samt tilgang og deling står i fokus. Dette er forskning som bygger på det som i avsnittet over blir presentert. Om de lykkes, vil dette muligens bli revolusjonerende i helsevesenet.

Registrering av flykninger

Hvert eneste år kommer det mange flyktninger til Norge. I dag befinner det seg i følge SSB ca. 765 108 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. For mange av disse er det problematisk å skaffe seg jobb, med tanke på  lite dokumentasjon, mangel på attester etc. Dette har den norske gründerbedriften Dwala lyst til å endre på. Ved bruk av blokkjeder vil de gjøre det enklere for flyktninger å kunne bevise sin identitet og utveksle eventuelle attester og vitnemål. Dette med formålet om at de lettere skal kunne komme i arbeid. Dette er en genial måte for mennesker å kunne oppbevare attester, vitnemål, kursbeviser og identiteten sin på. Alt vil ligge lagret på en trygg måte, uten en tredjepart som kan manipulere data og det vil lett kunne deles på en effektiv måte.

Utfordringer med blokkjeder

En utfordring knyttet til blokkjede-teknologien er en del juridiske dilemmaer. Teknologien er i dag såpass ny i mange land at det ikke finnes noe lovverk som kan regulere aktiviteten. Siden man også kan være anonym, kan teknologien bli misbrukt av ulovlige virksomheter. Betaling for narkotika, ulovlige våpen etc. blir lettere med blokkjede-teknologien, fordi det er vanskelig å spore brukerene.

Det finnes heller ingen administrator som styrer hva som foregår eller kan kontrollere at teknologien fungerer. Det betyr at de som bruker systemet, har ansvaret for at det fungerer. Dette kan være en faktor som kan skape lav tillit til systemet, blant enkelte brukere. Dette kan kanskje være forklaringen på hvorfor man pr. dags dato ikke bruker for eksempel kryptovaluta som betalingsmiddel.

Det er ikke tvil om at blokkjede-teknologi kan være med på å endre, forenkle og skape systemer som vil gjøre det tryggere å utføre transaksjoner, lagre informasjon om egen helse eller oppbevare vitnemål, attester eller lignende for å nevne noe. Hvis utviklingen fortsetter og man finner enda flere bruksområder hvor man kan benytte blokkjede-teknologi, er det ikke tvil om at dette vil påvirke det norske samfunnet på godt og vondt.

Kilder:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/no/Documents/life-sciences-health-care/blockchain-opportunities-for-health-care.pdf

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til

Én kommentar

  1. Du skriver en veldig lang og god tekst her! Du forklarer begrepet på en veldig god, lettforståelig og oversiktlig måte. I tillegg trekker du frem gode eksempler og spennende vinklinger mtp hva blokkjeder kan brukes til. Veldig fint at du også presenterer utfordringer i slutten av innlegget.

    Skal jeg pirke på en liten ting, skulle jeg ønske at du hadde drøftet litt mer personlige synspunkter rundt temaet. Enten ved å presentere et spørsmål innledningvis som du svarer på gjennom teksten, eller en større drøftingsdel mot slutten.

    Jeg gleder meg masse til å lese flere av innleggene dine:D

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *