Eie eller leie bil etter behov?

Mange av de mest verdifulle selskapene globalt sett, er digitale plattformleverandører. Apple, Google, Microsoft og Amazon, er vellykkede plattformer for å nevne noen av de mest kjente. At det finnes muligheter for å skape enorme verdier gjennom å bygge gode, attraktive digitale plattformer er det ingen tvil om. Men hva er egentlig en digital plattform?

En digital plattform er ikke en teknologi, men en forretningsmodell. Riktignok ligger det en teknologi i fundamentet for å skape en digital plattform i form av ulike programvarer, men teknologien er ikke nok til å utgjøre en plattform i seg selv. Kort sagt kan man si at digitale plattformer er en forretningsmodell som skaper verdier gjennom å legge til rette for transaksjoner mellom forbruker og leverandør.

Overlevelse er essensielt viktig for en plattform og for at det skal skje må det ligge et potensielt marked i bunn. Plattformen må kunne bygge et nettverk for brukere og tilbydere som vil tilfredsstille etterspørselen for at de skal lykkes. Det finnes mange ulike plattformer som leverer forskjellig typer tjenester. Noen eksempler kan være  AirBnB som er tilbydere av en tjeneste, ebay som tilbyr produkter eller facebook som tilbyr et sosialt nettverk. Disse selskapene er store selskaper innen digitale plattformstjenester.

Nabobil

Norske biler står i snitt stille mer enn 23 timer per dag og dette utnyttet norske grundere ved å lage en digital plattform som de kalte nabobil. Nabobil er opprinnelig en norsk plattform, som nå er videresolgt til en større digital tjeneste med navnet getaround. Dette for å kunne nå ut til enda flere forbrukere og ekspandere globalt. Nabobil er basert på å koble privatpersoner som trenger en bil med privatpersoner som leier ut sin egen bil.

Hvordan fungerer nabobil?

Hvis man til daglig ikke har bil, eller man trenger enn større, mer miljøvennlig bil etc. Kan man benytte seg av denne plattformen for å finne den bilen i nærheten av deg som passer dine behov. Man starter med å registrere seg som bruker via plattformens app eller hjemmeside. Her registrer man seg ved hjelp av bankid, dette for å slippe unna med unødvendig papirarbeid i forbindelse med forsikring. Deretter er det bare å legge inn ønskede spesifikasjoner på hva slags bil man trenger, hvor lenge man har bruk for bilen, for deretter å finne det beste alternativet i nærheten av der man holder til. Så er det bare å hente bilen å benytte den i det tidsrommet man har satt opp at man trenger å leie den.

Senkes forbrukernes transaksjonskostnader ved bruk av nabobil?

I følge Arne Krokan kan transaksjonskostnadene deles inn i  ulike ledd noe Arne Krokan har forklart både i forelesning og i boken nettverksøkonomi.

  • Søke/informasjonskostnader: I denne kategorien vil man finne frem til det mest aktuelle alternativet.  Når man gjør et søk på leie av en bil, er man som regel opptatt av at tjenesten er tilgjengelig og at man finner det man leter etter til en gunstig pris. Nabobil viser deg forslag til biler i umiddelbar nærhet fra der du bor til en gunstig pris. Dette gjør at man sparer mye tid og ressurser på at plattformen finner biler i nærheten og etter de spesifikasjonene man ønsker.
  • Forhandligskostnader: I appen til nabobil, kommer det opp ulike forslag med ulike priser ut ifra hva slags bil det er. Bilene man får opp er i den kategorien man har ønsket, men det kan være forskjell i pris grunnet nyere biler, mer utstyr etc. Man velger deretter den bilen man mener er best til formålet og med best pris. Dette gjør at man bruker veldig mye mindre ressurser på å forhandle pris, fordi man allerede har ulike prisforslag, slik at man kan velge det som er mest gunstig.
  • Evalueringskostnader: Etter at man har gjennomført leien av bilen, mottok du det du betalte for, og var bilen som forventet? Nabobil tar utgangspunktet i gjensidig tillit mellom utlåner og låner av bilen. Er man ikke fornøyd, gjøres det opp direkte mellom partene ved henting eller levering av bilen. Dette gjør at prosessen blir mer effektiv og tidsbesparende.
  • Tvangskostnader: Hvordan får man igjen pengene sine om man ikke er fornøyd med varen eller tjenesten man har kjøpt eller benyttet seg av? Er man misfornøyd med varen, må dette tas direkte med utleier. Men nabobil har gjort en rekke ting for å minimere sjansen for at man trenger å benytte tid på å få tilbake pengene sine fordi man er misfornøyd. Både utleier og leietaker må ta minimum 4 bilder av bilen utvendig, og 1 bilde innvendig, skrive ned antall kjørte km og drivstoffnivå. Dette for at både utleieren og den som leier kan dokumentere eventuelle mangler eller lignende.

«Bildeling har kommet for å bli»

– Nabobil

Nettverkseffekter

Ved at flere brukere benytter seg av plattformen, jo større verdi vil det ha for de allerede eksisterende brukerne. Flere brukere av appen, betyr flere muligheter for alle de som allerede benytter seg av appen. Dette kalles også for nettverkseffekter. Nettverkseffekter bygger på at nytteverdien av en gode eller en tjeneste øker jo flere brukere som kommer inn i et nettverk. Effekten oppstår når nytteverdien øker eksponentielt i stedet for proporsjonalt med deltakerne som er en del av nettverket. Utgangspunktet er at antall forbindelser mellom de involverte i nettverket vokser raskere enn antall deltakere.

https://pixabay.com/no/vectors/sosiale-medier-tilkoblinger-nettverk-3846597/

 Nabobil har brukere nesten i over alt i hele Norge, det betyr at man så og si kan leie en bil av noen i nærheten nesten uansett hvor i Norge man er. De litt over 200 000 brukerene som er registrert i Norge, har skapt en plattform med enorme nettverkseffekter som stadig vokser. Dette er også grunnen til at plattformen ble taksert til en verdi på 100 millioner kroner, og senere solgt for over prisantydning til det amerikanske selskapet getaround.

Kilder:

https://nabobil.no/getaround

https://kampanje.com/tech/2019/06/bildelingsgigant-kjoper-nabobil-for-105-millioner/

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn . Cappelen Damm AS.

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *