Hva er viktig i en strategi?

Strategi handler i bunn og grunn om å sette seg mål, legge en plan, prioritere mulige tiltak og ta beslutninger for å nå de målsetningene man har satt seg. En digital strategi fokuserer i hovedsak på de digitale tiltakene du tar i bruk for å nå målet ditt. For å kunne lage en god strategi, må man ha en klar forståelse om hva man ønsker å oppnå, hvor langt er det du har kommet og hvordan skal du tette gapet. Når man har dannet en forsåelse av disse problemene, kan man velge hvilke tiltak man skal iverksette.

Målet med å lage en digital strategi er å gjennomføre de beste tiltakene. For å kunne gjøre dette er man nødt til å sette opp et system for å måle om tiltakene som implementeres gir ønsket effekt. Innsikten i hva som ikke fungerer og fungerer danner hovedgrunnlaget for læring og ikke minst forbedring.

For å kunne nå de målene man har satt seg må man jobbe kontinuerlig med å forbedre tiltakene dine over tid. En vesentlig faktor er å vurdere prioriteringen av  tiltakene fortløpende for å sikre at man bruker ressurser der de skaper mest verdi.

6 sentrale punkter:

Mål: Hvor skal du? Hva er de overordnende målene i bedriften?

Strategi: Hvordan skal du klare å nå målene? Identifiser strategier for hvordan det digitale skal hjelpe deg med å nå målet. Under ser du bilde av de mest vanlige måtene nettsiden din kan hjelpe deg med å nå målene dine.  

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

KPI: Vil variere ut ifra hvilke strategier man jobber med, men spørsmålet som må besvares er: hva er avgjørende nøkkeltall som forteller deg om du har lykkes med din startegi?

Sette opp målsporing: Har du satt opp sporing slik at du kan følge med på utviklingen over dine KPIer over tid? Dette er det man kaller for «metrics» i analyseverktøyet google analytics. Gode KPIer gjør det mulig å se om du lykkes med implementering av strategien.

Segmentere: Hvilken kanal ønsker du skal gjøre hva? Dersom du ønsker å for eksempel selge til potensielle kunder og gi informasjon til eksisterende kunder så må ikke dette blandes i målsporingen.

Sett deg delmål: For at du skal kunne vurdere om bedriften din gjør det bra eller dårlig er man nødt til å sette opp et mål for hver av KPIene som du skal nå.

Punktene over er vesentlige deler å huske på når man arbeider med en strategi. Sette seg gode mål for så å legge en plan på hvordan man skal nå de målene er kjernen i strategien.

Når man har dannet seg en oversikt over mål, strategi og segmentering, kan man utføre analyser som forteller deg om hvor langt på vei du er. Denne innsikten er helt avgjørende for å kunne legge en plan, prioritere tiltak og ta beslutninger. Mye av informasjonen man trenger, finner man ved å se på tallene.

Gjennomfør den digitale strategien:

Når man har avklart målet til bedriften og hvordan man skal nå dette målet, må man prioritere tiltakene. Man kan ikke gjennomføre alle tiltakene med en gang, så man må derfor velge de som er viktigst. En vanlig feilprioritering er at man undervurderer «ubetalte tiltak» som til tider kan være tidskrevende oppgaver. Eksempler på slike oppgaver er SEO, sosiale medier, innholdsproduksjon og konverteringsoptimalisering.

For å vurdere hvilke tiltak man bør ta først, kan man vurdere de forskjellige tiltakene ut i fra disse tre faktorene:

 1. Effekt-Hvilken effekt forventer du fra tiltaket?
 2. Implementering– Er det enkelt å implementere og gjennomføre eller krever det masse ressurser?
 3. Potensiale– Hvordan presterer du og hvordan vil det se ut i fremtiden?

Man kan fr eksempel gi en score fra 1-6 for hver av disse kriteriene, så kan man bruke den med høyst sum til å velge de tiltakene som bør prioriteres først. De tiltakene man har mest tro på, og som har størst sjans til å kunne gi noe tilbake, bør prioriteres først.

Optimalisering av tiltak

Når man har implementert tiltakene, er det viktig at man kontinuerlig forbedrer resultatene. Et tiltak vil aldri bli perfekt med engang det lanseres, med det er avgjørende med et godt utgangspunkt, slik at man har noe å ta utgangspunkt i. Den virkelige verdien ligger i å kunne forbedre resultatene over tid.

Performance Marketing

Dette blogginnlegget har jeg skrevet i samarbeid med Simen og Sindre, og det er det siste vi skriver i regi av Høyskolen Kristiania. Av alle temaene vi har vært innom er Performance Marketing en av de temaene vi mener alle markedsførere bør kunne litt om. Samtidig synes vi at dette temaet er interessant, og vi gleder oss til å følge denne markedsføringsmetoden videre.

Kort forklart er Performance Marketing et begrep som refererer til digital markedsføring. På norsk bruker vi heller ord som prestasjonsbasert eller resultatsbasert markedsføring. Selgerne av annonsen betaler markedsføringsselskapet/utgiveren når en spesifikk handling er utført. Denne handlingen kan være salg, klikk eller leads.

Performance Marketing historie

Prestasjonsmarkedsføring har utviklet seg mye over tid. Dette skyldes ny teknologi, som videre endrer vår forbrukeratferd. Dagens digitale markedsføring handler om å nå ut til de rette personene på riktig enhet til riktig tid. Vi forbrukere bruker mer og mer tid på mobilen, og spesielt når vi bruker sosiale medier. Statistikk fra 2018 viser at mobiltrafikk har en vekstrate på 125%, kontra 12% på desktop.

Les mer om statistikk i forbindelse med digital markedsføring her

Det er derfor viktig å være innovativ nok til at du kan nå dine potensielle kunder på riktig sted til riktig tid.

Hva skiller Performance Marketing og Tradisjonell Markedsføring?

Selv om Performance Marketing kan virke nytt for mange, Tradisjonell Markedsføring godt kjent for de fleste. Skulle du likevel være usikker kan jeg nevne eksempler som avis, flyers, reklame på skilt/TV/radio. Mange bedrifter er usikre på hva de skal velge av Performance Marketing og Tradisjonell Markedsføring. Ofte har ikke bedriftene råd til begge, og må derfor velge én.

Tradisjonell Markedsføring

De kjente fordelene med denne markedsføringsmetoden er

 • Lett å nå lokale målgrupper. F.eks ved å spille av reklame på en gitt radiokanal, eller dele ut flyers til i et bestemt område.
 • Markedsføring i en avis kan leses flere ganger
 • Godt kjent metode for markedsføring.

De kjente ulempene med denne markedsføringsmetoden er

 • Én-veis kommunikasjon mellom merket og målgruppen.
 • Det er veldig kostbart
 • Lite målbart. Fungerte kampanjen? Hvor mange ekstra kjøp fikk bedriften på grunn av denne kampanjen?

Performance Marketing

De kjente fordelene med denne markedsføringsmetoden er

 • Du kan nå ønsket målgruppe. Lett å skreddersy annonse for spesifikke demografier som for eksempel kjønn, alder eller interesser.
 • Målgruppen kan selv bestemme hvordan de ønsker å konsumere annonsen. For eksempel gjennom Facebook ads, Youtube.
 • Budskapet blir mer kostnadseffektiv da man slipper å betale for trykking og distribusjon som trykte medier har.
 • Det er skalerbart i form av at du kan prøve deg forsiktig, eller gå all in. Etter hvert kan du justere.
 • I motsetning til tradisjonell markedsføring er dette en målbar metode. Du kan hente inn data underveis og analysere. Du kan også endre kampanjen underveis hvis du ikke får ønsket resultat.

Det beste er å bruke en blanding mellom disse to metodene, men skal du kun velge én, er det som regel Performance Marketing du skal velge. Når det er sagt gir tradisjonell markedsføring i form av flyers noe håndfast, du kan lese flere ganger. Dette metoden føles kanskje mer ekte for hjernen og kan fungere bra.

Kilder:

Hva er betalt og organisk søk?


Når man søker etter innhold på nett på en søkemotor som Google, Yahoo eller lignende, vil man få opp flere millioner resultater på det som kalles «Search Engine Result Page» eller SERP. Alle disse resultatene vil være en blanding av det man kaller organiske og betalte søk. Ofte kan det være vanskelig å skille disse, men hvor de er plassert på siden avslører som regel mye.

Som en hovedregel kan man som regel si at de første resultatene er betalte, ofte vil det dukke opp reklamer som søkemotorens algoritmer har funnet ut at passer til deg. De resultatene som dukker opp midt på siden ca etter at man har scrollet nedover, er som regel organiske og plukket fra hele nettet. Men hva er egentlig forskjellen på organisk og betalt søk?

Betalt søk:
Betalt søk kan i utgangspunktet ofte bli sett på som en form for reklame. En bedrift, nettside eller blogg kan betale for å få sitt produkt eller tjeneste vist høyt oppe blant søkeresultatene når man søker etter noe som inneholder spesifikke nøkkelord. Som regel blir disse annonsene plassert rett over de organiske søkene eller til høyre blant søkeresultatene. Man betaler en sum basert på hvor mange klikk som blir generert på annonsen og hvor høyt opp den blir plassert bestemmes gjennom en anbudsprosess eller kvaliteten på nøkkelordene som er brukt. Dette er en metode som gjør at man kan fremme eget innhold og det kommer tydelig frem. Ved å bruke penger på det man kaller SEM eller Search engine marketing, vil det være enda større sannsynlighet for at du kommer høyt opp når noen søker etter spesifikke nøkkelord.

I utgangspunktet skal det ikke være vanskelig å skille mellom et betalt søk og et organisk søk. I SEPR vil man tydelig se at det står «annonse» over nettsidens URL, det betyr at disse søkeresultatene er betalte.

Illustrasjon fra Google, hvor man tydelig ser hva som er annonse.

Organiske søk:
Organiske søk finner man som regel under reklamene. Dette er «naturlige» funn, der søkemotorens algoritmer har funnet de mest relevante resultatene på hele nettet basert på det du søker etter. Hvilke av de organiske resultatene som havner øverst når man søker etter en spesifikk ting, avhenger av hvilke nøkkelord, meta-tags og tittel-tags artikkelen inneholder. Ved å ta i bruk Search engine optimalization (SEO), kan man øke sjansene betraktelig for å havne høyere opp blant søkene. Dette er en taktikk som ofte blir brukt for å øke trafikken og antall besøkende på nettsiden din, i tilegg til å få en høyere plassering i søkemotoren.

Hva er fordelene og ulempene?
Først og fremst er fordelen ved å benytte seg av organsik søk at kostnadene er mye lavere enn ved betalt søk. Ved å benytte seg av SEO og produsere relevant innhold er det klart at dette vil lønne seg i det lange løp. Google vil også vurdere deg som en mer pålitelig kilde etterhvert som flere av dine innlegg når høyt, og man vil automatisk kunne nå høyere opp i SERP. Flere vil også huske nettsiden din fra forrige gang de søkte etter noe, hvis du har godt innhold og de havner langt oppe blant søkeresultatene. Dette vil føre til at flere vil bruke din side som en side til å lese relevant innhold og søke svar på spørsmål.

Som med de aller fleste ting, så er det ikke bare fordeler ved bruk av organisk søk. En av ulempene er at det er meget tidskrevende å utvikle artikler som er meget relevante, med tilhørende gode nøkkelord. Å utarbeide sin SEO tar tid, men det vil også på sikt kunne gi meget gode resultater. For å være konkurransedyktig i dagens marked vil jeg anse det som viktig å ha en kombinasjon av både organisk og betalt søk. På sikt kan et organisk søkeresultat klatre opp på på listen over søkene, men da må informasjonen man tilbyr oppleves som relevant.

For din nettbutikk, blogg eller nettside er det viktig å nå frem til kunder og målgruppe både i den øverste delen av søkeresultatene, men også i den nedre delen. Derfor er det viktig at man utvikler innhold med gode nøkkelord og relevant innhold gjennom å bruke gode SEO-teknikker. Ved å bruke SEO, forsikrer man se om at ditt innhold forblir synlig i en lenger periode. I tillegg er det en viktig faktor at man bruker betalt søk for å bli plassert fremfor brukere med høy kjøpsintensjon.

Kilder: Nettrafikk.no, Wikipedia

Hva er inbound marketing?

Inbound marketing kan på mange måter ses på som det omvendte av de store reklamekampanjene på TV. De store TV-reklamene treffer bredt og ikke minst så krever det store investeringer. Inbound marketing handler om å skape et så godt og ikke minst relevant innhold slik at kundene selv oppsøker nettsiden din, blir interesserte og ønsker å kjøpe varer fra deg. Men hvordan får man til dette?

Svaret er enkelt: Man må få rede på hvem din idealkunde er, også kalt personas, hvor du finner de og ikke minst hva de er opptatt av. Basert på informasjonen du finner, kan du tilby kunden personalisert innhold som er tilpasset hele kjøpsprosessen. Denne bearbeidingen av leads er noe som gjøres automatisk.

Hvorfor har inbound marketing blitt så populært?

Inbound marketing er en markedsføringsmetode som vokser svært raskt over hele verden. En av grunnene for den store veksten er fordi det løser mange av de utfordringene som bedrifter har i dag:

 1. Vanskelig å måle effekten av markedsføring

En av de aller største fordelene er at med inbound marketing-software er at det blir langt enklere å måle effekten av markedsføringen. Man kan få full oversikt over hva et lead koster og hva en ny kunde koster. Ikke minst kan man se hvilke markedsføringstiltak som fungerer og hvilke som absolutt ikke fungerer.

 • Vi må ha flere leads for å vokse

Du genererer flere og ikke minst mer kvalifiserte leads med inbound marketing. For å underbygge dette, er det en MIT-rapport fra 2017 som viser til at bedrifter som implementerer og satser på denne typen markedsføring i gjenomsnitt tredobler antallet leads i løpet av 12 måneder.

 • Cold calling i seg selv blir stadig mindre effekt

Ved å benytte seg av inbound marketing vil man i mye større grad være mindra avhengig av Cold calling. Jobben for selgerne i din bedrift blir også mye enklere. De kan ringe kjøpsklare leads som er informert og interesserte i bedriften din, fremfor at man ringer rundt til tilfeldig utvalgte som ikke har tid til å høre på det du skal si.

En helhetlig digital markedsføring

Markedsførere er nødt til å forholde seg til en rekke verktøy og ikke minst taktikker/strategier. I snitt må markedsførere forholde seg til 12 ulike plattformer (sett inn link). For mange er det et stort irritasjonsmoment at ikke systemene kan kobles sammen i en plattform. Når man bruker inbound marketing, kan man med hjelp av en plattform som for eksempel hubspot, knytte sammen mange av de markedsføringstiltakene vi bruker mest:

 • Nettsider
 • Google
 • Blogg
 • Sosiale medier
 • Content marketing
 • Landingssider

Inbound-metodikkens steg

Inbaound-metodikken, i kombinasjon med for eksempel HubSpot som software, gjør at man som leder raskt og enkelt kan tilpasse strategien ved behov for å sikre en god kundeopplevelse. I Inbound-metodikken kan man dele det inn i 4 steg.

1.Tiltrekke

Det allert første steget er å tiltrekke seg fremmede databrukere, men ikke tiltrekke seg hvem som helst. Idealkunden er den man ønsker å tiltrekke seg. Disse menneskene finner deg i hovedsak via sosiale medier eller ved at de googler. Derfor er det en viktig faktor at innholdet man publiserer gir informajsjonen kunden etterspør eller leter etter. Det er spesielt 3 hjelpemidler man med fordel bør ta i bruk:

Innholdsproduksjon

Innholdsproduksjon er en viktig og stor del av inbound marketing. Ved å publisere nyttige blogginnlegg eller fagartikler er en av de beste måtene å tiltrekke seg besøkende til nettsiden din på. Det er en effektiv måte å oppnå synlighet på, samtidig som du tilbyr relevante artikler som interesserer den besøkende. Det er derfor viktig å finne temaer som opptar din idealkunde, slik at man lykkes med å tiltrekke seg de riktige menneskene. Når man snakker om innhold så trenger det ikke nødvendigvis å dreie seg om skrevne artikler. Det er i prinsippet ingen grenser for hva slags innhold man kan produsere, forutsatt at det faktisk henger sammen med idealkundens interesser.

Sosiale medier

Sosiale plattformer er en perfekt arene for innholds fordeling. Først og fremst må du finne ut av hvilke sosiale medier målgruppen din benytter seg av. Når man har funnet ut av dette, har man mulighet til å engasjere dem og ikke minst skape tillit til deg som avsender i kanalen. Her kan man også benytte seg av betalt synlighet for å bli enda mer synlig, men da er det en vesentlig faktor at man har en god publiseringsstrategi i bunn for å holde på leserne.

Bildelink

Søkemotoroptimalisering

I dagens samfunn så begynner som regel kjøpsprosessen på nettet, ofte gjennom et Google-søk for å få svar på spørsmål man lurer på. Dermed er det ekstramt viktig med organisk synlighet, eller med andre ord at man dukker opp i søkeresultatene deres med relevante og nyttige artikler.

2)Konvertere

Med besøkende på nettsiden, lesere på bloggen din og trafikk på sosiale medier, hva gjør man så? Det neste steget vil være å konvertere disse til leads. Leads kan defineres som besøkende som har vist interesse for deg og det du tilbyr, ved at de for eksempel leser blogginnleggene dine. En nøkkel kan være å tilby besøkende en form for premiuminnhold, som for eksempel kan være gratis e-bøker, webinarer eller lignende.

Innholdet må holde så høy kvalitet at de er villige til å gi noe tilbake i utbytte mot at de får adgang til informasjon. Men hva er det de tilbyr tilbake til bedriften? Sin kontaktinformasjon. For en som driver med inbound-markedsfører er kontaktinformajon å betgne som en «valuta», da det først er nå man kan begynne å pleie forholdet direkte til de besøkende- ofte gjennom e-post markedsføring.

For å sikre kovertering, må man sørge for å inkludere handlingsoppfordringer. Innenfor inbound bruker man såkalte calls-to-action du ønsker at den besøkende skal utføre. Hver blogginnlegg har en landingsside, et skjema for innhenting av informasjon og en takkeside. Innlegget blir rettet mot en av dine personas, samt et gitt steg i kjøpsprosessen. Slik kan man tilpasse innholdet til den enkelte besøkende, avhengig av hvor i prosessen personen befinner seg.

3)Selge

Når det kommer til inbound marketing går salg og markedsføring hånd i hånd. Hvilke markedsaktiviteter er det som genererer flest relevante leads? Dette innebærer at blant annet når et lead er lastet ned innholdet fra nettsiden din, meldt seg på et seminar eller abonnert på nyhetsbrevet på nettsiden din kan man legge opp et automatisk e-post løp i etterkant. Man kan sette opp en serie med tilpasset og spisset innhold på e-post som et lead skal motta i tiden etter at personen har lastet ned innhold fra nettsiden. Innholdet i e-postløpet bør på best mulig måte alltid tilpasses etter hvor i en kjøpsprosess leadet befinner seg. Jo flere gode tips, anbefalinger osv som man kan påvirke leadet med, desto mer vil vedkommende stole på deg og sjansen for salg øker betraktelig.

4)Begeistre

Det å skape ekstraordinære opplevelser for dine kunder er en viktig del av strategien. Kundene i dag har høye forventninger til bedriftene og stiller høye krav til hvordan de ønsker å bli behandlet. Derfor er det viktig at man begeistrer og engasjere for å skape gode kundeforhold. Engasjement og begeistring skaper tillit, mersalg og videre anbefalinger. Målet må være at kunndene dine blir «ambassadører» som kan bli en kilde til eventuelle nye kunder og leads.

Passer inbound marketing for alle?

Inbound marketing kan tilpasses de fleste bedrifter, men det er helt klart enkelte det passer bedre for enn andre. Inbaound er en omfattende prosess, så man får mer igjen av å benytte seg av det hvis man selger et produkt som krever at man gjør en del research før noen kjøper. Om man Googler seg til en løsning på problemet man har, jo bedre fungerer inbound for å selge dem den løsningen de søker etter.

Inbound egner seg derfor best for bedrifter som kanskje selger litt dyrere produkter eller tjenester. Ofte B2B-bedrifter, samt B2C-bedrifter kan ha god nytte av inbound derdom produktene eller tjenestene har en viss verdi og at kjøpsprosessen har en viss lengde.

Nisjeprodukter passer også perfekt for inbound. Grunnen er at man kan investere i å nå spisst ut til de riktige menneskene, fremfor å nå ut til mange uintreserte.

Ved bruk av inbound, blir det ofte mer kostnadseffektivt enn tradisjonell markedsføring. Inbound marketing baserer seg på analyse av prosepekter for å hele tiden kunne nå ut til de riktige kundene, samt oppfølging av leads og jobbing med kvalitetsinnlegg. Denne prosessen gjøres naturligvis ikke på én dag, og det vil derfor være langt mer lønnsomt for bedrifter som selger tjenester og produkter med en litt høyere pris, fordi da vil som regel kundene bruke litt tid på å bestemme seg også.

Kildehenvisninger: Inboundgroup, blogg.markedspartner

Nå er det Growth hacking som gjelder!

Det blir ofte omtalt som fremtidens markedsføring og enkelte i bransjen mener at man i fremtiden kan legge ned de tradisjonelle markedsavdelingene og kun fokusere på Growth hacking. Growth Hacking er den nye strategien, men hva er egentlig Growth hacking?

Growth hacking er en strategi som i bunn og grunn kun fokuserer på å skape vekst. Spesielt nyoppstartede bedrifter med små budsjetter og som er avhengig av massiv vekst på kort tid benytter seg av denne strategien. Growth hacking er en datadrevet markedsføring som vil si at man hele tiden tester, samler og analyserer data basert på kundens digitale atferd. Deretter benytter man den kunnskapen man har tilegnet seg inn i markedsføringen. For å sikre fremdrift, må man hele tiden kjøre hypotesetester på tvers av hele kundereisen og senere analysere resultatene for å finne ut hvordan man skal treffe målgruppen med rett budskap til rett tid. Ved at man hele tiden prøver og feiler, vil man også få vite hvor man bør investere pengene sine for enda mer vekst på bakgrunn av at man ser hvor det har mest effekt.

Growth hacking er en annerledes, kreativ, men også prosesstyrt måte å arbeide på. Ofte er det svært definerte steg i en prosess, og viktigheten av å dokumentere alle feil man gjør på lik linje med de gode valgen er enormt viktig. Hele ideen baserer seg på å jobbe innovativt ved å hele tiden prøve og feile, tenke utenfor boksen og teste.

Bildelink

Fungerer det for alle?

Growth hacking fungerer åpenbart ikke for alle slags bedrifter. Bedrifter som benytter seg av markedsplaner/strategier som er svært detaljstyrte og strenge, vil ikke ha den samme nytten som de selskapene som velger å la strategien få litt plass. For at man skal lykkes med Growth hacking er det viktig at man skjønner hvilken effekt det kan gi bedriften din, bare ved å gi den litt mer plass en man i utgangspunktet er komfortabel med.

Amazon, Google og Netflix har en fellesnevner når det kommer til Growth Hacking. De hviler aldri i det man kaller for «status quo», som med andre ord betyr at de er ikke fornøyde der de er nå, de vil utvikle seg enda mer og tenke fremover. Hvert eneste år kjører disse selskapene tusenvis av eksperimenter og såkalte «growth hacks». Dette for å finne ut av hva som fungerer og hva som ikke fungerer for å nå målgruppen som benytter deres tjenester. Poenget med growth hacking er å få trafikk og besøkende, gjøre de besøkende til brukere og beholde de allerede eksisterende brukerne. Derfor vil disse selskapene hele tiden prøve å ligge et hestehode foran de andre i bransjen og hele tiden utvikle nye verktøy og metoder for å skape vekst.

Felles for disse selskapene er at de aldri hviler. De ser hele tiden fremover etter nye metoder, løsninger og måter som kan sørge for utvikling. Jakten på utvikling er selve essensen i Growth hacking. Finnes det nye metoder vi kan benytte? Hva tenker forbrukerne? Hvordan kan vi best mulig kommunisere med den yngre generasjonen for å treffe de? Slike spørsmål prøver disse selskapene å besvare på best mulig måte ved å være i konstant utvikling.

Nye selskaper i dag

Felles for de nye selskapene i dag er at de kjennetegnes ved at de vokser enormt raskt ved bruk av Growth hacking. For å overleve i dagens marked må man være innovativ og ikke minst fremoverlent for å overleve. Man må tørre å feile, fordi man lærer like mye av de feilene man gjør underveis med eksperimentering som de eksperimentene som faktisk fungerer. Viktigheten av å teste prøve og feile er enorm, for skal man ha vekst i dagens samfunn er kundeinsikt en vesentlig faktor.

Hvordan kan man implementere Growth hacking i en bedrift?

Skal man velge å satse på Growth hacking i en bedrift, bør det være et engasjement i grunn og en vilje til å prøve det fullt ut. Derfor bør det komme som et ønske fra toppen i bedriften, fordi man trenger en sjef eller et styre som er villige, nysgjerrige og har et ønske om å satse. Det aller viktigste er at man kommer i gang med testingen. Jo flere eksperimenter man klarer i uka, jo bedre. Erfaringsmessig så tar det tid å innarbeide nye prosesser i en bedrift, og man bør derfor ikke sette seg for høye mål i starten på hvor mange eksperimenter man skal teste hver uke. Det vesentlige er at man kommer i gang med testingen, for så p prøve og feile mye. Når man prøver og feiler mye, kan man med større sikkerhet vite at man sitter igjen med de beste verktøyene for din bedrift, akkurat nå.

Skal man fokusere på å øke salgene i for eksempel en nettbutikk, kan man starte med en idemyldring på hvordan man kan gjøre det. Det neste steget man kan gjøre er å filtrere ut de som man har prøvd før eller vet ikke fungerer, for så å rangere de som er igjen. Man kan så lage en hypotese på den ideen som kom best ut på rangeringen, hvis den er målbar og så gå i gang med testingen av ideen. Når man har testet ut ideen er det viktig at man bruker tid på å evaluere og analysere dataene man sitter igjen med etter eksperimenteringen. Hva fungerte og hva fungerte ikke? Man lærer også av det som ikke fungerer og kan bruke dette frem mot neste testing av neste ide.

Bildelink

Skal man implementere Growth hacking i et eksisterende selskap for å skape vekst eller implementere det i et nyoppstartet firma, er det noen punkter jeg mener bør ligge til grunn for at man skal klare å utvikle en tankegang som samsvarer med Growth hacking tankegangen.

 • Nysgjerrighet: Det er en viktig faktor at man er nysgjerrig på hva slags muligheter som finnes der ute, slik at man hele tiden har et ønske og mål om å utvikle og fornye seg for å skape/opprettholde vekst i bedriften. Vilje og nysgjerrighet til å følge med på hva konkurrentene dine gjør og følge opp trender og nyheter ellers i verden vil være til god hjelp.
 • Tørr å prøve og feile: Man må tørre å teste ut hypoteser og feiling er helt lov. Uten at man prøver og feiler, så kommer man heller ikke frem til de beste løsningene. Jo mer man tørr å prøve ig feile, desto mer vil man lære.
 • Sulten på utvikling: Man må hele tiden ha lyst til å utvikle seg og ikke stoppe opp med utviklingen. For å finne de beste verktøyene og de beste metodene må man henge med på utviklingen i bransjen, samt tørre å tenke noen steg frem. En viktig faktor er at man aldri må være fornøyd på det stadiet man er nå, man må tenke fremtidsrettet og hele tiden utvikle seg.
 • Dokumentasjon på arbeidet: Kanskje den viktigste prosessen er prosessen med å dokumentere de eksperimentene man har gjort, samt å evaluere de når man er ferdig. Dokumentasjonen vil sikre fremdrift og utvikling, samt at man lettere vil kunne se hva slags ting som fungerer godt og hva som ikke fungerer.

Om man benytter seg av disse punktene som et utgangspunkt i hvordan man skal tenke når man arbeider med Growth hacking, er jeg sikker på at sjansen for å lykkes er betraktelig mye større også.

Kilder: Markedsføringspodden, Optinmonster

Hvordan bygge en vekstmaskin?

Etter å ha blitt utfordret av Karl Philip Lund, har jeg valgt å oversette, tolke og skrive om innlegget til Brian Balfour som handler om hvordan man kan bygge en vekstmaskin. Innlegget vekket stor interesse fordi det var bygget opp på en måte som gjorde det interessant å lese og den uformelle skrivemåten vekket interesse. Innlegget er informativ og peker på et problem for mange bedrifter.

Hva slags råd gir man i møte med nye selskaper?

Som en fagperson eller konsulent får man ofte spørsmål i møte med nye med selskaper. En gjenganger blant de mange spørsmålene er «hvilken taktikk skal jeg bruke for å få virksomheten min til å vokse?» Til tross for at man vet lite om bedriften og deres kunder, vil man som regel prøve å forme et svar, selv om det mange ganger føles feil etter at man har sagt det. Mennesker er kyniske, og er som regel på jakt etter en hemmelighet, en hack eller et tips som gjør at de blir kvitt vekstproblemene i selskapet og kan skape suksess, basert på andres filosofi eller taktikk.

For Brian Balfour ble det en tankevekker og over tid så endret svarene hans seg. Nå trekker han vanligvis på skuldrene og sier «jeg aner ikke», før han igjen følger opp med « dere må slutte å lete etter taktikker først, og begynne å fokusere på å etablere en vekstprosess». For mange vil dette virke underlig. Prosess, virkelig? Han fremmer at det er 4 nærliggende grunner til at han legger vekt på prosessen først og det taktiske etterpå. Under vil jeg gå nærmere inn på hvilke 4 grunner jeg legger vekt på.

1.Vekst

Vekstkurver som skyter til været, er materiale som internett elsker. Som en del av dette, virker det som om man er på jakt etter å finne ut hva som skjedde rett før det kan se ut som veksten begynte å eksplodere. Nok en gang, kan man si at man er på jakt etter tingen som skal låse opp knuten din og skape en eksplosjon av vekst i bedriften din. Men hvorfor er det egentlig sånn? Det vi burde vært interessert i er hva som ble gjort før det punktet som viser en eksplosjon. Hva var alle de tingene som ble gjort for å holde det i gang slik at grafen ikke flatet ut og veksten steg? Hvordan fant de ut av alle disse tingene?

Bildelink

Virkelighetsbilde av vekst, er at det ikke er en sølvkule. Det betyr absolutt ikke at man ikke vil ha eksperimenter som gir deg overordnede resultater. Overordnede resultater vil man absolutt ha. Det er av de  tidligere eksperimentene at læringen er aller størst. Ved å kombinere læring fra ulike tidligere «eksperimenter», vil man kjenne sin kanal, sine produkter og ikke minst kundegruppe bedre enn det de andre på markedet gjør. Det gjør at man havner i en posisjon hvor man kan ta informerte risikoer basert på den læringen man har.

Ofte har det seg sånn at de som har en tendens til å fokusere på taktikken først, også har en tendens til å lete etter de såkalte sølvkulene. Fokuset blir værende igjen på å velte seg i den nyeste og største taktikken, eller benytte seg av de kanalene de har hørt har fungert for andre, som de ikke har prøvd selv. De hopper ut i nye taktikker og kanaler, håper på det beste og satser på en enorm vekst. Disse menneskene setter aldri av tiden det tar for å eksperimentere og sitter heller ikke igjen med den beslutningsevnen basert på disse læringene heller. De borrer på forskjellige områder, men aldri dypt nok til  finne oljen.

Hovedpoeng: Du trenger en prosess som kontinuerlig skal generere nye vekstideer, teste dem effektivt, lære av dem effektivt og bruke disse læringene til å navigere mot å låse opp kontinuerlig vekst.

Endringshastigheten øker

På stadig kortere tid, endrer de aller største kundekjøpskanalene seg. Det som for eksempel fungerte for Facebook for noen måneder siden, fungerer ikke i dag. Det som fungerer i dag, vil ikke fungere om tre måneder igjen. Slik er det hos de aller fleste større kanalene. Noen er selvsagt tregere enn andre med å endre seg, men det er en ting som er sikkert. De kommer til å endre seg.

På et makroperspektiv de siste 15 årene er det spesielt to trender som dominerer.

1.Nye kundekjøpskanaler vises med raskere hastigheteer

2.Sykluene av effektivitet skjer mye raskere

Endringshastigheten i kundeoppkjøpsverdenen er rask, og den øker i hastighet. Vekstlag vil trenge å bli bedre og raskere samtidig for å ligge foran konkurrentene.

Hovedpoeng Taktikk blir utadert ekstremt raskt. Du trenger en prosess som kontinuerlig kan tilpasse teknikken til det endrede miljøet.

Det som fungerer for andre, vil sannsynligvis ikke fungere for deg

På jakt etter den perfekte oppskriften på vekst, bruker man enorme mengder med tid og ressurser på å studere, analysere og finne materiale om hva andre har gjort for å skape vekst. Dette kan være nøkkelen på en suksess. Om du bruker det du har funnet ut som inspirasjon, og ikke en resept, kan man være nærmere nøkkelen til suksess.

Å kopiere de veien til andre for suksess vil som regel ikke føre deg på en god vei og grunnene er enkle:

Publikum er annerledes

Produktet ditt er mest sannsynlig annerledes

Forretningsmodellen din er annerledes

Enkelt og greit er bedriften din annerledes fra alle de andre du har lest om og studert nøye. Derfor trenger du en prosess som kan avdekke den unike kombinasjonen av ting som fungerer for ditt produkt, ditt publikum og ikke minst din forretningsmodell.

En maskin

Det å oppnåsuksess er vanskelig. For et vekstteam handler det ikke om å finne formelen på én vellykket veksttaktikk, og følge denne hele veien. I det å skape suksess, ligger det i bakkant at man må bygge en vekstmaskin. Denne vekstmaskinen bør inne ha tre komponenter:

1.Skalerbar

2.Forutsigbar

3.Gejentas

Men hvorfor må man bygge en «maskin»? Grunnen er enkel. Denne «maskinen» er bygget for å produsere en stadig voksende og ikke minst engasjert brukerbase. Maskinen behandler taktikken. Prosessen lager maskinen. Hovedpoenger er at man trenger en prosess som vil hjelpe deg med å bygge en skalerbar, forutsigbar og repeterbar vekstmaskin, før man bør tenke ut en taktikk.

Hvilke elementer kjennetegner en god prosess?

Det finnes ikke en vekstprosess som er perfekt eller mer riktig enn noen annen. Det absolutte vesentlige er bare å ha en, holde seg til den og ikke minst forbedre den over tid. Brian Balfour mener at hver vekstprosess bør ha noen elementer som blant annet:

-En strukturert måte å kontinuerlig komme med vekstideer og eksperimenter

-En god måte å prioritere eksperimentene på

-Analysere alle eksperimenter, uavhengig om de er en suksess eller fiasko

-En måte å sette store mål mot områder som påvirker veksten din mest

-Deling av læring på tvers av team og implementering av dem tilbake til eksperimentlisten

Om man klarer å få på plass disse elementene, mener Balfour at man er på en riktig vei til suksess.

Bildetekst

Så hvorfor er egentlig en prosess så viktig?

Så hva kjennetegner en god prosess og hvorfor er den så viktig? Utvikle kultur og sikre kompetanse på å prioritere, evaluere og effektuere gode ideer er avgjørende for de aller fleste virksomheter. En prosess skal være med på å komme i gang eller forbedre det virksomheten allerede gjør i dag.

Så hvordan begynner man med en god prosess? Det viktigste er å bearbeide de ideene man har, og sette disse ut i en enkel prosess, ved å for eksempel benytte seg av workshops. Workshops er effektivt fordi man kan sette raskt i gang og man lærer ekstremt mye av både prosessen, men også effektene.

En prosess med workshops kan for eksempel se slik ut:

Workshop 1:  

Begynn med å se på hva slags ideer man har. Hvilke av disse ideene er de beste, og eventuelt hva slags effekt vil disse ideene kunne gi? Kan man knytte den potensielle effekten opp mot mål og strategier som virksomheten har? Hvordan kan vi arbeide videre herfra med å finne flere ideer og på hvilken måte skal vi gjøre det.

Workshop 2:

Hvor mange ideer sitter vi igjen med nå? Hvilken av disse ideene er det vi har mest tro på og skal sette ut i live? Hva vil effekten bli og hvem er det som eier gjennomflringen og målingen?

Workshop 3:

Har vi og eventuelt hvordan har vi kommet i gang med å sette ideen ut i live? Hvilke muligheter har vi og eventuelle utfordringer? Hvem trenger vi hjelp av internt og eksternt for å kunne lykkes? Hvordan kan vi lære av det vi har gjort?

Ved å benytte seg av workshop for å komme i gang med en god prosess, kan man lettere finne de gode ideene og effektivisere disse. Jeg ville absolutt anbefalt å benytte en form for workshops, for å få fortgang i prosessen og ikke minst effektivisere det man kommer frem til.

Link: Blogginlegg

Er OKR en oppskrift på suksess?

Hva er OKR? OKR står for Objective, Key results og er et enkelt styringssett som benyttes for å kunne sette høye mål, sikre en fremoverlent fremdrift og ikke minst holde fokus på de viktigste aktivitetene til en hver tid. OKR er med på å bidra til å forbedre den interne kommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle de andre i selskapet. OKR er ikke et styringssett som kan erstatte de fundamentale tingene som god ledelse og bedriftskultur, men er dette på plass vil OKR løfte bedriften til det neste nivået.

OKR handler i hovedsak om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen. Disse skal besvares hvert kvartal:

Objective: Hva er det du ønsker å oppnå?

Et godt objective bør være mulig å gjennomføre i løpet av en tidsbestemt periode (f.eks. i løpet av måneden eller kvartalet). Om det tar lang tid å oppnå ambisjonen, som for eksempel opp mot et år, passer det bedre inn i en langsiktig strategi. En annen viktig faktor er at det bør være gjennomførbart uten at man er avhengig av andre. På denne måten vil man unngå å havne i situasjoner hvor man ikke kan oppnå sin ambisjon og mål, fordi andre ikke klarte gjennomføre etter planen.

Key Results: Hvordan har du tenkt å komme deg dit?

-Key results er de målbare resultatene som er med på å gi en indikasjon på om selskapet beveger seg i riktig retning i henhold til hva som er satt som objective.

Objective skal beskrive hva du vil oppnå og Key results kan sees på som mindre delmål som skal beskrive hvordan du skal komme deg til dette målet (objective). Denne formen for styresett er spesielt benyttet i organisasjoner som vil sette, kommunisere og overvåke mål hvert kvartal.

Hovedmålet med å sette slike OKR´er er å prøve å få hele organisasjonen til å samarbeide på tvers av de ulike avdelingene, men mot de samme målbare målene. En av de aller største  fordelene med slike OKR´er er at de er enkle å kommunisere slik at  alle vet hva målene er. En viktig faktor er at disse målene skal være enkle å måle, slik at det ikke er noe tvil om målet er nådd eller ikke etter endt kvartal.

OKR´ene skal bestå av et objective, som har tilhørende key results. Objectiv skal beskrive retningen man ønsker å jobbe i. Dette kan presenteres i en kort og beskrivende setning, som beskriver hva teamet ønsker å oppnå. Key results skal beskrive hvordan du skal komme deg dit. Key results´ene skal være korte og konkrete, samtidig som at de er innenfor rekkevidde og mulige å måle.

Under er det en video fra Jazzcode, som beskriver OKR på en veldig god og informativ måte.

Hvorfor skal man bruke OKR?

Det finnes flere grunner til at man burde implementere OKR inn i ditt selskap. Det er veldig enkelt, det er tidsbesparende i forhold til andre styringsmetoder, gir produktivitet, det er transparent og ikke minst bygger det en kultur innad i selskapet.

Mange av de aller største og ikke minst suksessfulle selskapene i verden benytter seg av OKR. Store selskaper som for eksempel Google, twitter og Samsung benytter seg av OKR,  det bør sende ut et signal til andre små og store bedrifter om at det kan være en ide å implementere OKR om man ikke har gjort det allerede.

Hvilke kjente selskaper benytter seg av OKR?

Det er mange store, vellykkede selskaper som benytter seg av OKR. Et av disse selskapene er google. Skrur vi tiden tilbake til 1999, hadde google 30 dyktige ansatte og en lovende søkemotorteknologi. Selskapet tjente ikke noe penger, og investoren John Doerr, som hadde investert nærmere 12 millioner dollar kom innom med en gave, som senere skulle vise seg at var gull verdt. Gaven google fikk fra investoren, het OKR. Doerr presenterte så OKR som en måte å styre selskapet på. Da selskapet fra før ikke hadde en måte å styre selskapet på, implementerte de OKR-styringssettet fullt ut. Hvert eneste kvartal siden de tok i bruk OKR i 1999, har alle de ansatte i Google brukt OKR til å sette mål og følge disse opp. Pr dags dato har Google over 80 000 ansatte og de bruker den dag i dag OKR.

Andre selskaper som benytter seg av OKR er blant annet:

Adobe, Amazon, Dell, Dropbox, Facebook, Finn.no og Samsung for å nevne noen. Så kommer spørsmålet.Hvorfor bruker disse selskapene OKR? Svaret er enkelt. OKR benyttes av disse selskapene fordi systemet regnes som nåtidens beste måte å sette mål og styre en bedrift på.

Hvordan øke effektiviteten i en bedrift?

Personlig mener jeg at bedrifter ofte kan ha for mange baller i luften på en gang, og visjonen og målsetningene i firmaet blir overdøvet, grunnet for dårlig styringsstruktur. Mange baller i lufta, kombinert med dårlig styringsstruktur innad i selskapet kan føre til dårlig progresjon i jobben man skal utføre, dårlige resultater og likegyldige medarbeidere. For personlig utvikling og ikke minst utviklingen til selskapet, er det viktig at de personlige målene de ansatte har er i tråd med selskapets mål og ambisjon.

Så hva gjør man for å øke effektiviteten i en bedrift som sliter med effektiviteten? Man innfører OKR. OKR kan bidra med tydelighet, fokus, økt engasjement og ikke minst en høyere gjennomføringskraft. OKR kan være med på å bidra til at de ansatte i selskapet fokuserer mot satte mål, samtidig som selskapet selv tydelig kan definere hva som er målsetningen og hvordan man skal oppnå den.

Karl Philip Lund og Inevo presenterer 4 fordeler med å benytte seg av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Jeg mener at det åpenbart er flere fordeler enn ulemper når det gjelder OKR.  Over tid vil man ha stor nytte av å prøve å implementere dette i sin egen bedrift, selv om det i en startfase kan virke nytteløst og lite virkningsfullt. Kanskje fungerer det i hele bedriften eller kanskje kun i enkelte avdelinger. Dette er faktorer man ser og lærer av underveis. Det å lære seg å bruke OKR kommer ofte etter gjentatte forsøk og feiling, før man endelig finner ut hva som er det beste for sin bedrift.

Kilder: Inevo , forelesning med Karl Philip Lund, Weekdone

Hvorfor benytte seg av e-post til markedsføring?

Etter endt modul i sosial kommunikasjon, er det e-varehandel og digital markedsføring som er det neste på agendaen. Først ut er e-varehandel og hvordan man setter opp en funksjonell nettbutikk. I forbindelse med denne oppgaven, har vi blant annet vært inne på hvordan man aktivt og på en best mulig måte kan benytte seg av e-post som et medium til å markedsføre.

E-postmarkedsføring er ikke lenger et ungt medium, men effekten av denne typen markedsføring ser ikke ut til å avta, kanskje stikk i strid med det mange ville antatt. Mange ville nok tenkt at denne typen markedsføring er av moten, men i realiteten øker effektiviteten av e-postmarkedsføring årlig.

Så hvordan kommer man i gang med e-postmarkedsføring?

Først og fremst er det ikke vits å drive med e-postmarkedsføring om man ikke har noen å sende disse e-postene til. Derfor er det viktig at man bruker tid på og i stor grad fokuserer på å bygge opp en god e-postliste.

For å kunne bygge en god e-postliste er man avhengig av at mennesker legger igjen sin e-post. For å få de som er inne på siden din til å legge igjen e-posten sin, kan det være nyttig å tilby noe tilbake hvis de legger den igjen. Dette kan være i form av en rabattkode, gode tilbud, forhåndsinformasjon om nylanseringer eller nyhetsbrev.

En annen viktig faktor er å benytte seg av riktige verktøy for å bygge gode lister. Der er flere nyttige og ikke minst gode verktøy som kan hjelpe deg med å bygge e-postlister. Disse er noen gode verktøy:

SumoMe: sumome er et verktøy som er fullt av funksjoner som kan hjelpe deg med å øke trafikken på nettsiden din. De har et velfungerende og godt verktøy for å samle e-postadresser og det fungerer sammen med de aller fleste e-post verktøy. Sumo tilbyr en gratisversjon, men også en pro versjon som koster 468 dollar i året, eller 39 dollar i måneden.

Sleeknote: Sleeknote er et annet verktøy som hjelper deg med å sette opp forms og popups, bare på noen få minutter. Dette verktøyet koster penger, men har en prøveperiode på 7 dager.

Som en viktig ting å huske på når man driver med e-post reklame er at jf markedsføringsloven kan man ikke sende e-post reklame til personer som ikke har gitt deg tillatelse til det.

Veien videre etter gode e-postlister

Etter at man har samlet inn e-poster, er det naturlig at det neste steget er å starte med å sende ut e-post. En fordel vil være at du skaffer deg en programvare som kan hjelpe deg med dette. En programvare vil gjøre det en del enklere å se/analysere resultatene dine på for eks. kampanjer. Det er flere gode programvarer som kan hjelpe deg, blant annet Mailchimp.

Mailchimp: Mailchimp er et av de aller mest populære e-postverktøyene på markedet. En stor fordel er at det er gratis å ta i bruk, men ved at man betaler en liten sum kan man få tilgang til en mer avansert programvare med enda flere funksjoner. Fordelen med denne programvaren er at man får alle de markedsføringsbehovene man måtte trenge på et og samme sted. Ved å bruke Mailchimp kan man markedsføre virksomheten på tvers av sosiale medier, e-post, destinasjonssider, postkort osv, fra en enkelt plattform.

Det finnes flere andre som tilbyr de samme tjenestene, som getresponse eller campaignmonitor. Selv om man nå har kommet i gang med e-postmarkedsføring, er det viktig at man legger en «strategi» på hvordan man skal holde aktiviteten på e-postene oppe. Om man kun sender e-post en sjelden gang, kan mottakerne lett miste oppmerksomheten. En måte man kan løse dette på er at man lage en automatisk serie med e-poster som sendes ut etterhvert som folk har meldt seg på. På denne måten kan man bygge en tettere relasjon med mottakerne.

Hva slags e-post er det man skal eksponere mottakerne for?

Når man har startet å bygge en god kontaktliste og funnet ut hvordan man skal sende ut e-postene, er det viktig at man finner ut hva de skal inneholde. Innholdet i e-postene man sender ut er viktig. Om e-postene oppfattes som «spam», vil mottakerne mest sannsynelig på sikt ikke åpne e-postene. Derfor er det viktig at man velger «riktig» type e-post når det skal sendes ut. Nyhetsbrev, tulbud/tilbudsaviser, invitasjoner til foredrag/arrangementer/forhåndssalg, transaksjonsmeldinger eller remarketing.

Nyhetsbrev:

-Nyhetesbrev kan jevnlig sendes ut til de allerede eksisterende kundene man har. Nyhetsbrev er perfekt for å holde kontakten med de allerede eksisterende kundene i nettbutikken din og holde de oppdatert på nyheter.

Tilbudsmail:

 -Tilbudsmail er e-poster med tilbud. Målet med disse mailene er å få konverteringer. Disse mailene bør være ment som en oppmuntring til kjøp, og det er ikke nødvendigvis slik at man tenger å gi rabatter eller gode tilbud, noen ganger holder det kanskje bare å vise frem nye produkter.

Mail med kunngjøringer:

-Kunngjøringsmailer kan inneholde ulike ting. Om man for eksempel har lansert en ny kolleksjon, informajson om lanserng av en app eller lignende. Denne formen for e-poster er ekstremt gode om man ønsker at kunden skal holdes oppdatert på hva som skjer i bedriften. Målet med disse e-postene er å vise frem nytt innhold og det er nyttig for  skaffe trafikk på nettsiden og eventuelle salg.

Transaksjonsmelinger:

-En transaksjonsmelding er en e-post som sendes ut til kunden etter at det er gjennomført en transaksjon, oftest etter at et kjøp er gjennomført.

Remarketing:

-Remarketing benyttes for å nå de som har vært innom nettstedet ditt, for eksempel lagt et produkt i handlevognen, men ikke gjennomført kjøpet. Det kan være ulike grunner til at folk ikke har gjennomført kjøpet sitt, men som regel kan det være greit å sende en liten påminnelse om at de har en vare liggende i handlevognen.

Som nevnt tidligere, er det mange ulike typer e-poster man kan sende til kontaktlisten sin. Det viktigste er at man har et mål og en mening bak de ulike e-postene man sender ut, og ikke minst variere innholdet. Ved å kun fokusere på å sende ut e-poster når det er salg, vil det neppe gi deg de beste resultatene, og kunden kan oppfatte det som spam.

Finnes det en god oppskrift på gode e-poster?

De som benytter seg av e-post, får daglig mange e-poster. Noen åpner man, mens andre lar man være uåpnet i innboksen. Grunnene til at man ikke åpner en e-post kan være varierende, men om man følger denne oppskriften, er sjansen kanskje større for at mottakerne faktisk åpner den.

Emnefeltet: Et godt emnefelt er viktig. Innholdet i e-posten kan være bra, men om emnefeltet ikke er fengende og godt nok, vil mange kanskje ikke åpne e-posten.

Innhold i e-posten:

Mange bruker mye tid på et avansert språk, og ord som skal overtale mottakeren til å ta budskapet innover seg. Et avansert språk med for mange store ord, kan føre til at det budskapet man ønsker å fremme blir borte.

En viktig faktor er at man skriver tekster som er enkle å forstå og at man bruker bilder eller en annen form for grafikk. Budskapet vil enklere feste seg og skille seg ut om man benytter seg av bilder og/eller annen grafikk. Gjør det enkelt for mottakeren å komme seg videre til en nettside eller en app i mailene man sende ut. Om man for eks. sender ut et nyhetsbrev, er det en vesentlig faktor at det er enkelt å komme seg videre fra e-posten og inn på siden om man vil handle.  Da er det viktig at man har gode landingssider. Grunnen til at en god landingsside er viktig, er fordi om man for eksempel sender ut et nyhetsbrev på t-skjorter, virker det tungvint om man blir sendt til forsiden, og ikke direkte til siden med t-skjortene man reklamerer for.

Analyse av data

For å lære og finne ut av hva som fungerer og ikke fungerer er det viktig at man ser på tallene etter at man har sendt ut e-postene dine. Noen tall man burde fokusere på er:

-Hvor mange har åpnet e-posten din?

-Hvor mange er det som ikke åpnet e-posten din?

-Click-Trough rate: Hvor mange har klikket seg videre på en link i e-posten din?

-Salg: Har e-postene generert noen salg?

-Er det noen som har meldt seg av e-postlisten din?

Disse tipsene er ikke en fasit på hvodan man lykkes med e-postmarkedsføring, men kan være til god hjelp. Lær av dataene, det gjør det enklere å gjøre bedre valg på hva man skal gjøre i fremtiden. Etter hver e-post, kan det være en fordel at man setter seg ned å finner ut av hva som fungerte g ikke fungerte. Denne læringen vil være uvurdelig i fremtiden. Prøv og feil, det er på den måten man best mulig lærer hva som fungerer og ikke fungerer.

4Ocean- En bærekraftig fremtid!

I modul 2 i dette kurset som går på sosial kommunikasjon i et  bærekraftperspektiv har vi valgt å ta for oss en organisasjon som heter 4Ocean som en eksamenscase. Men hva er egentlig 4Ocean og arbeider de i tråd med FNs bærekraftsmål ?

4Ocean ble grunnlagt av de to gründerne Alex og Andrew far Florida. Etter college, sparte de pengene sine for å reise på en surfetur til Bali. Når de kom frem til Bali, innså de at denne surfeturen ikke kom til å bli like idyllisk som de hadde sett for seg. En av strendene de oppsøkte var dekket med plast og det slo hele tiden søppelfylte bølger inn mot stranden som hele tiden la igjen mer søppel på stranden etter hvert brudd. De spurte en lokal om hvorfor de ikke ryddet en så flott strandlinje, som i tillegg var så populær, men ble fortalt at trendene hadde blitt renset bare timer før de ankom stranden. De fikk øynene umiddelbart opp for størrelsen på havplastkrisen og bestemte seg for å prøve å gjøre noe med det.

De dannet 4Ocean og bestemte seg for å ansette arbeidere og kapteiner for å rense havet og kystlinjene for plast og annet maritimt skadelig avfall. Ved å implementere en forretningsmodell som ville la de vokse fort, slik at de kunne betale arbeidere, finansiere opprydninger og spre budskapet om havplastkrisen, opprettet de 4Ocean armbåndet og lovet at for hvert armbånd de solgte, skulle de fjerne en halv kilo med søppel fra havet. Overskuddet fra armbåndene blir brukt til å finansiere opprydningsoperasjoner, donere bort penger til andre tiltak som også kjemper for samme sak, samt bygge en organisasjonsinfrastruktur for å støtte fremtidig vekst.

Så hvilket bærekraftmål er det 4Ocean arbeider opp mot?

I  hovedsak er det bærekraftsmål nr.14 liv under vann som identifiserer arbeidet 4Ocean gjør. Ved å samle inn plast og farlig avfall fra hav og strender, jobber de i tråd med mål nr.14 om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.  Arbeidet 4Ocean gjør, kan det knyttes opp mot dette bærekraftsmålet. Bakgrunnen til dette bærekraftsmålet er at uten havet, vil det bli vanskelig for liv på jorden. Temperaturen, kjemien og livet i havet er det som i stor grad driver de globale systemene som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorda. Bærekraftmål nr.14 påpeker at ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet, så må det gjøres mer enn det som gjøres i dag for å beskytte havet. Dette har 4Ocean valgt å gjøre noe med. Som en av de ledende organisasjonene som kjemper for å kutte ned på havplast og farlige stoffer i havet, bidrar de enormt inn mot FNs delmål

nr. 14.1 om å redusere alle former for havforurensing, særlig fra landbasert virksomhet. Her er 4Ocean en ledende organisasjon og bidrar i aller høyeste grad med å redusere havforurensingen inn mot 2030 som er FNs hovedmål.

Kilder:

4Ocean

FN´s bærekraftsmål

Hvordan bruke facebook til markedsføring?

Hver eneste måned benytter to og en halv milliarder mennesker facebook for å holde kontakten med venner og familie, og i tillegg oppdage og finne ting som er viktige for dem. Dette byr på en enorm mulighet for kjapp, enkel og effektiv markedsføring for organisasjoner og bedrifter. Facebook har utformet noen annonseformater som er skapt for å fange oppmerksomhet og fremme handling. Fordelen er at det fungerer på tvers av enheter og ikke minst gir det deg en kreativ fleksibilitet.

Ved å benytte seg av facebook-sider, gjør man det enklere å skape kontakt mellom folk og bedriften/organisasjonen din. Facebook-siden utgjør i dette tilfellet organisasjonens tilstedeværelse på facebook, slik at folk enkelt kan finne ulik informasjon om organisasjonen og kontakte deg enkelt om det er noe de lurer på angående arbeidet organisasjonen arbeider med.

Vi har tatt utgangspunkt i organisasjonen vi arbeider med på eksamen, som heter 4Ocean. Under har vi laget noen punkter vi mener kan være en mal på hvordan de skal kommunisere sitt innhold på facebook, som noen enkle huskeregler.

Bilde hentet fra https://pixabay.com/no/illustrations/facebook-internett-nettverk-sosiale-3324207/
 • Hva ønsker du å oppnå med å publisere en post?
 • -Ønsker du å selge mer av en vare eller et produkt? Komme i kontakt med nye kunder, beholde eksisterende kunder, bygge omdømme og kjennskap eller utvide målgruppen? Bestemt deg på forhånd hva du ønsker å oppnå med posten du legger ut.
 • Publiser på en måte så det virker som du snakker til en person
 • Når du åpner facebooken din er nyhetsstrømmen tilpasset deg. Det er viktig å huske at i postene man publiserer så må det virke som om du blir kommunisert til som et individ-ikke en målgruppe.
 • Husk variasjon mellom de ulike publiseringstypene
 • Varier innleggene mellom bildeposter, tekst og lenkeposter hvor man linker til for eks. en youtube-kanal med aktuelt innhold. Det er viktig at man skaper en atmosfære for kommentarer og dialog, da dette utløser engasjement. Man kan teste ut og bygge erfaring på hva målgruppen liker ved å se hva som slår best an hos målgruppen. Man kan for eks. måle effekten ved å se hva slags innlegg som får mest kommentarer, likes og delinger. Dette er ofte en veldig god indikasjon på om målgruppen liker innholdet du publiserer eller ikke.
 • Lenkepost til egen nettside/hjemmeside/youtube-kanal
 • Ved å publisere en skriftlig post eller video og lenke til egne nettsider, styrer du kunden/målgruppen inn på din banehalvdel. En post eller video som skaper engasjement, vil gjøre mottakeren nysgjerrig og sjansen for at mottakeren går inn på youtube-siden eller hjemmesiden gjennom lenken blir forsterket gjennom en god post som skaper engasjement.  
Bildet hentet fra: Pixabay

4Ocean har i dag 1 309 759 følgere på facebook. De er flinke til å publisere innhold, men med en fordel kunne de publisert flere videoer som i større grad viser mer av arbeidet de utgjør. Dette for å skape mer engasjement blant mottakerne. Ved at 4Ocean benytter seg av facebook kan de gjenta budskapet de ønsker å at mottakerne skal motta mange nok ganger og hyppig nok til at budskapet fester seg hos mottakeren. For at et innhold skal feste seg må målgruppen man ønsker å nå ut til bli eksponert for det samme innholdet flere ganger og med nytt innhold kontinuerlig. 4Ocean er gode på flere områder, men for å skape enda mer engasjement og treffe flere i målgruppen kunne de hatt en større variasjon i postene de legger ut. Flere videoer hvor de prater om det de arbeider med, dette fordi det ofte er enklere å få med seg ting på video, enn ved å lese en lang tekst. De kan også bli flinkere til å lenke videre til hjemmesiden deres eller til en youtube-kanal.

Kilder:

https://blogg.guru-utvikling.no/blog/10-smarte-tips-til-hvordan-bruke-facebook-som-markedsf%C3%B8ringskanal

https://www.facebook.com/4oceanBracelets