Nå er det Growth hacking som gjelder!

Det blir ofte omtalt som fremtidens markedsføring og enkelte i bransjen mener at man i fremtiden kan legge ned de tradisjonelle markedsavdelingene og kun fokusere på Growth hacking. Growth Hacking er den nye strategien, men hva er egentlig Growth hacking?

Growth hacking er en strategi som i bunn og grunn kun fokuserer på å skape vekst. Spesielt nyoppstartede bedrifter med små budsjetter og som er avhengig av massiv vekst på kort tid benytter seg av denne strategien. Growth hacking er en datadrevet markedsføring som vil si at man hele tiden tester, samler og analyserer data basert på kundens digitale atferd. Deretter benytter man den kunnskapen man har tilegnet seg inn i markedsføringen. For å sikre fremdrift, må man hele tiden kjøre hypotesetester på tvers av hele kundereisen og senere analysere resultatene for å finne ut hvordan man skal treffe målgruppen med rett budskap til rett tid. Ved at man hele tiden prøver og feiler, vil man også få vite hvor man bør investere pengene sine for enda mer vekst på bakgrunn av at man ser hvor det har mest effekt.

Growth hacking er en annerledes, kreativ, men også prosesstyrt måte å arbeide på. Ofte er det svært definerte steg i en prosess, og viktigheten av å dokumentere alle feil man gjør på lik linje med de gode valgen er enormt viktig. Hele ideen baserer seg på å jobbe innovativt ved å hele tiden prøve og feile, tenke utenfor boksen og teste.

Bildelink

Fungerer det for alle?

Growth hacking fungerer åpenbart ikke for alle slags bedrifter. Bedrifter som benytter seg av markedsplaner/strategier som er svært detaljstyrte og strenge, vil ikke ha den samme nytten som de selskapene som velger å la strategien få litt plass. For at man skal lykkes med Growth hacking er det viktig at man skjønner hvilken effekt det kan gi bedriften din, bare ved å gi den litt mer plass en man i utgangspunktet er komfortabel med.

Amazon, Google og Netflix har en fellesnevner når det kommer til Growth Hacking. De hviler aldri i det man kaller for «status quo», som med andre ord betyr at de er ikke fornøyde der de er nå, de vil utvikle seg enda mer og tenke fremover. Hvert eneste år kjører disse selskapene tusenvis av eksperimenter og såkalte «growth hacks». Dette for å finne ut av hva som fungerer og hva som ikke fungerer for å nå målgruppen som benytter deres tjenester. Poenget med growth hacking er å få trafikk og besøkende, gjøre de besøkende til brukere og beholde de allerede eksisterende brukerne. Derfor vil disse selskapene hele tiden prøve å ligge et hestehode foran de andre i bransjen og hele tiden utvikle nye verktøy og metoder for å skape vekst.

Felles for disse selskapene er at de aldri hviler. De ser hele tiden fremover etter nye metoder, løsninger og måter som kan sørge for utvikling. Jakten på utvikling er selve essensen i Growth hacking. Finnes det nye metoder vi kan benytte? Hva tenker forbrukerne? Hvordan kan vi best mulig kommunisere med den yngre generasjonen for å treffe de? Slike spørsmål prøver disse selskapene å besvare på best mulig måte ved å være i konstant utvikling.

Nye selskaper i dag

Felles for de nye selskapene i dag er at de kjennetegnes ved at de vokser enormt raskt ved bruk av Growth hacking. For å overleve i dagens marked må man være innovativ og ikke minst fremoverlent for å overleve. Man må tørre å feile, fordi man lærer like mye av de feilene man gjør underveis med eksperimentering som de eksperimentene som faktisk fungerer. Viktigheten av å teste prøve og feile er enorm, for skal man ha vekst i dagens samfunn er kundeinsikt en vesentlig faktor.

Hvordan kan man implementere Growth hacking i en bedrift?

Skal man velge å satse på Growth hacking i en bedrift, bør det være et engasjement i grunn og en vilje til å prøve det fullt ut. Derfor bør det komme som et ønske fra toppen i bedriften, fordi man trenger en sjef eller et styre som er villige, nysgjerrige og har et ønske om å satse. Det aller viktigste er at man kommer i gang med testingen. Jo flere eksperimenter man klarer i uka, jo bedre. Erfaringsmessig så tar det tid å innarbeide nye prosesser i en bedrift, og man bør derfor ikke sette seg for høye mål i starten på hvor mange eksperimenter man skal teste hver uke. Det vesentlige er at man kommer i gang med testingen, for så p prøve og feile mye. Når man prøver og feiler mye, kan man med større sikkerhet vite at man sitter igjen med de beste verktøyene for din bedrift, akkurat nå.

Skal man fokusere på å øke salgene i for eksempel en nettbutikk, kan man starte med en idemyldring på hvordan man kan gjøre det. Det neste steget man kan gjøre er å filtrere ut de som man har prøvd før eller vet ikke fungerer, for så å rangere de som er igjen. Man kan så lage en hypotese på den ideen som kom best ut på rangeringen, hvis den er målbar og så gå i gang med testingen av ideen. Når man har testet ut ideen er det viktig at man bruker tid på å evaluere og analysere dataene man sitter igjen med etter eksperimenteringen. Hva fungerte og hva fungerte ikke? Man lærer også av det som ikke fungerer og kan bruke dette frem mot neste testing av neste ide.

Bildelink

Skal man implementere Growth hacking i et eksisterende selskap for å skape vekst eller implementere det i et nyoppstartet firma, er det noen punkter jeg mener bør ligge til grunn for at man skal klare å utvikle en tankegang som samsvarer med Growth hacking tankegangen.

 • Nysgjerrighet: Det er en viktig faktor at man er nysgjerrig på hva slags muligheter som finnes der ute, slik at man hele tiden har et ønske og mål om å utvikle og fornye seg for å skape/opprettholde vekst i bedriften. Vilje og nysgjerrighet til å følge med på hva konkurrentene dine gjør og følge opp trender og nyheter ellers i verden vil være til god hjelp.
 • Tørr å prøve og feile: Man må tørre å teste ut hypoteser og feiling er helt lov. Uten at man prøver og feiler, så kommer man heller ikke frem til de beste løsningene. Jo mer man tørr å prøve ig feile, desto mer vil man lære.
 • Sulten på utvikling: Man må hele tiden ha lyst til å utvikle seg og ikke stoppe opp med utviklingen. For å finne de beste verktøyene og de beste metodene må man henge med på utviklingen i bransjen, samt tørre å tenke noen steg frem. En viktig faktor er at man aldri må være fornøyd på det stadiet man er nå, man må tenke fremtidsrettet og hele tiden utvikle seg.
 • Dokumentasjon på arbeidet: Kanskje den viktigste prosessen er prosessen med å dokumentere de eksperimentene man har gjort, samt å evaluere de når man er ferdig. Dokumentasjonen vil sikre fremdrift og utvikling, samt at man lettere vil kunne se hva slags ting som fungerer godt og hva som ikke fungerer.

Om man benytter seg av disse punktene som et utgangspunkt i hvordan man skal tenke når man arbeider med Growth hacking, er jeg sikker på at sjansen for å lykkes er betraktelig mye større også.

Kilder: Markedsføringspodden, Optinmonster

Hvordan bygge en vekstmaskin?

Etter å ha blitt utfordret av Karl Philip Lund, har jeg valgt å oversette, tolke og skrive om innlegget til Brian Balfour som handler om hvordan man kan bygge en vekstmaskin. Innlegget vekket stor interesse fordi det var bygget opp på en måte som gjorde det interessant å lese og den uformelle skrivemåten vekket interesse. Innlegget er informativ og peker på et problem for mange bedrifter.

Hva slags råd gir man i møte med nye selskaper?

Som en fagperson eller konsulent får man ofte spørsmål i møte med nye med selskaper. En gjenganger blant de mange spørsmålene er «hvilken taktikk skal jeg bruke for å få virksomheten min til å vokse?» Til tross for at man vet lite om bedriften og deres kunder, vil man som regel prøve å forme et svar, selv om det mange ganger føles feil etter at man har sagt det. Mennesker er kyniske, og er som regel på jakt etter en hemmelighet, en hack eller et tips som gjør at de blir kvitt vekstproblemene i selskapet og kan skape suksess, basert på andres filosofi eller taktikk.

For Brian Balfour ble det en tankevekker og over tid så endret svarene hans seg. Nå trekker han vanligvis på skuldrene og sier «jeg aner ikke», før han igjen følger opp med « dere må slutte å lete etter taktikker først, og begynne å fokusere på å etablere en vekstprosess». For mange vil dette virke underlig. Prosess, virkelig? Han fremmer at det er 4 nærliggende grunner til at han legger vekt på prosessen først og det taktiske etterpå. Under vil jeg gå nærmere inn på hvilke 4 grunner jeg legger vekt på.

1.Vekst

Vekstkurver som skyter til været, er materiale som internett elsker. Som en del av dette, virker det som om man er på jakt etter å finne ut hva som skjedde rett før det kan se ut som veksten begynte å eksplodere. Nok en gang, kan man si at man er på jakt etter tingen som skal låse opp knuten din og skape en eksplosjon av vekst i bedriften din. Men hvorfor er det egentlig sånn? Det vi burde vært interessert i er hva som ble gjort før det punktet som viser en eksplosjon. Hva var alle de tingene som ble gjort for å holde det i gang slik at grafen ikke flatet ut og veksten steg? Hvordan fant de ut av alle disse tingene?

Bildelink

Virkelighetsbilde av vekst, er at det ikke er en sølvkule. Det betyr absolutt ikke at man ikke vil ha eksperimenter som gir deg overordnede resultater. Overordnede resultater vil man absolutt ha. Det er av de  tidligere eksperimentene at læringen er aller størst. Ved å kombinere læring fra ulike tidligere «eksperimenter», vil man kjenne sin kanal, sine produkter og ikke minst kundegruppe bedre enn det de andre på markedet gjør. Det gjør at man havner i en posisjon hvor man kan ta informerte risikoer basert på den læringen man har.

Ofte har det seg sånn at de som har en tendens til å fokusere på taktikken først, også har en tendens til å lete etter de såkalte sølvkulene. Fokuset blir værende igjen på å velte seg i den nyeste og største taktikken, eller benytte seg av de kanalene de har hørt har fungert for andre, som de ikke har prøvd selv. De hopper ut i nye taktikker og kanaler, håper på det beste og satser på en enorm vekst. Disse menneskene setter aldri av tiden det tar for å eksperimentere og sitter heller ikke igjen med den beslutningsevnen basert på disse læringene heller. De borrer på forskjellige områder, men aldri dypt nok til  finne oljen.

Hovedpoeng: Du trenger en prosess som kontinuerlig skal generere nye vekstideer, teste dem effektivt, lære av dem effektivt og bruke disse læringene til å navigere mot å låse opp kontinuerlig vekst.

Endringshastigheten øker

På stadig kortere tid, endrer de aller største kundekjøpskanalene seg. Det som for eksempel fungerte for Facebook for noen måneder siden, fungerer ikke i dag. Det som fungerer i dag, vil ikke fungere om tre måneder igjen. Slik er det hos de aller fleste større kanalene. Noen er selvsagt tregere enn andre med å endre seg, men det er en ting som er sikkert. De kommer til å endre seg.

På et makroperspektiv de siste 15 årene er det spesielt to trender som dominerer.

1.Nye kundekjøpskanaler vises med raskere hastigheteer

2.Sykluene av effektivitet skjer mye raskere

Endringshastigheten i kundeoppkjøpsverdenen er rask, og den øker i hastighet. Vekstlag vil trenge å bli bedre og raskere samtidig for å ligge foran konkurrentene.

Hovedpoeng Taktikk blir utadert ekstremt raskt. Du trenger en prosess som kontinuerlig kan tilpasse teknikken til det endrede miljøet.

Det som fungerer for andre, vil sannsynligvis ikke fungere for deg

På jakt etter den perfekte oppskriften på vekst, bruker man enorme mengder med tid og ressurser på å studere, analysere og finne materiale om hva andre har gjort for å skape vekst. Dette kan være nøkkelen på en suksess. Om du bruker det du har funnet ut som inspirasjon, og ikke en resept, kan man være nærmere nøkkelen til suksess.

Å kopiere de veien til andre for suksess vil som regel ikke føre deg på en god vei og grunnene er enkle:

Publikum er annerledes

Produktet ditt er mest sannsynlig annerledes

Forretningsmodellen din er annerledes

Enkelt og greit er bedriften din annerledes fra alle de andre du har lest om og studert nøye. Derfor trenger du en prosess som kan avdekke den unike kombinasjonen av ting som fungerer for ditt produkt, ditt publikum og ikke minst din forretningsmodell.

En maskin

Det å oppnåsuksess er vanskelig. For et vekstteam handler det ikke om å finne formelen på én vellykket veksttaktikk, og følge denne hele veien. I det å skape suksess, ligger det i bakkant at man må bygge en vekstmaskin. Denne vekstmaskinen bør inne ha tre komponenter:

1.Skalerbar

2.Forutsigbar

3.Gejentas

Men hvorfor må man bygge en «maskin»? Grunnen er enkel. Denne «maskinen» er bygget for å produsere en stadig voksende og ikke minst engasjert brukerbase. Maskinen behandler taktikken. Prosessen lager maskinen. Hovedpoenger er at man trenger en prosess som vil hjelpe deg med å bygge en skalerbar, forutsigbar og repeterbar vekstmaskin, før man bør tenke ut en taktikk.

Hvilke elementer kjennetegner en god prosess?

Det finnes ikke en vekstprosess som er perfekt eller mer riktig enn noen annen. Det absolutte vesentlige er bare å ha en, holde seg til den og ikke minst forbedre den over tid. Brian Balfour mener at hver vekstprosess bør ha noen elementer som blant annet:

-En strukturert måte å kontinuerlig komme med vekstideer og eksperimenter

-En god måte å prioritere eksperimentene på

-Analysere alle eksperimenter, uavhengig om de er en suksess eller fiasko

-En måte å sette store mål mot områder som påvirker veksten din mest

-Deling av læring på tvers av team og implementering av dem tilbake til eksperimentlisten

Om man klarer å få på plass disse elementene, mener Balfour at man er på en riktig vei til suksess.

Bildetekst

Så hvorfor er egentlig en prosess så viktig?

Så hva kjennetegner en god prosess og hvorfor er den så viktig? Utvikle kultur og sikre kompetanse på å prioritere, evaluere og effektuere gode ideer er avgjørende for de aller fleste virksomheter. En prosess skal være med på å komme i gang eller forbedre det virksomheten allerede gjør i dag.

Så hvordan begynner man med en god prosess? Det viktigste er å bearbeide de ideene man har, og sette disse ut i en enkel prosess, ved å for eksempel benytte seg av workshops. Workshops er effektivt fordi man kan sette raskt i gang og man lærer ekstremt mye av både prosessen, men også effektene.

En prosess med workshops kan for eksempel se slik ut:

Workshop 1:  

Begynn med å se på hva slags ideer man har. Hvilke av disse ideene er de beste, og eventuelt hva slags effekt vil disse ideene kunne gi? Kan man knytte den potensielle effekten opp mot mål og strategier som virksomheten har? Hvordan kan vi arbeide videre herfra med å finne flere ideer og på hvilken måte skal vi gjøre det.

Workshop 2:

Hvor mange ideer sitter vi igjen med nå? Hvilken av disse ideene er det vi har mest tro på og skal sette ut i live? Hva vil effekten bli og hvem er det som eier gjennomflringen og målingen?

Workshop 3:

Har vi og eventuelt hvordan har vi kommet i gang med å sette ideen ut i live? Hvilke muligheter har vi og eventuelle utfordringer? Hvem trenger vi hjelp av internt og eksternt for å kunne lykkes? Hvordan kan vi lære av det vi har gjort?

Ved å benytte seg av workshop for å komme i gang med en god prosess, kan man lettere finne de gode ideene og effektivisere disse. Jeg ville absolutt anbefalt å benytte en form for workshops, for å få fortgang i prosessen og ikke minst effektivisere det man kommer frem til.

Link: Blogginlegg

Er OKR en oppskrift på suksess?

Hva er OKR? OKR står for Objective, Key results og er et enkelt styringssett som benyttes for å kunne sette høye mål, sikre en fremoverlent fremdrift og ikke minst holde fokus på de viktigste aktivitetene til en hver tid. OKR er med på å bidra til å forbedre den interne kommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle de andre i selskapet. OKR er ikke et styringssett som kan erstatte de fundamentale tingene som god ledelse og bedriftskultur, men er dette på plass vil OKR løfte bedriften til det neste nivået.

OKR handler i hovedsak om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen. Disse skal besvares hvert kvartal:

Objective: Hva er det du ønsker å oppnå?

Et godt objective bør være mulig å gjennomføre i løpet av en tidsbestemt periode (f.eks. i løpet av måneden eller kvartalet). Om det tar lang tid å oppnå ambisjonen, som for eksempel opp mot et år, passer det bedre inn i en langsiktig strategi. En annen viktig faktor er at det bør være gjennomførbart uten at man er avhengig av andre. På denne måten vil man unngå å havne i situasjoner hvor man ikke kan oppnå sin ambisjon og mål, fordi andre ikke klarte gjennomføre etter planen.

Key Results: Hvordan har du tenkt å komme deg dit?

-Key results er de målbare resultatene som er med på å gi en indikasjon på om selskapet beveger seg i riktig retning i henhold til hva som er satt som objective.

Objective skal beskrive hva du vil oppnå og Key results kan sees på som mindre delmål som skal beskrive hvordan du skal komme deg til dette målet (objective). Denne formen for styresett er spesielt benyttet i organisasjoner som vil sette, kommunisere og overvåke mål hvert kvartal.

Hovedmålet med å sette slike OKR´er er å prøve å få hele organisasjonen til å samarbeide på tvers av de ulike avdelingene, men mot de samme målbare målene. En av de aller største  fordelene med slike OKR´er er at de er enkle å kommunisere slik at  alle vet hva målene er. En viktig faktor er at disse målene skal være enkle å måle, slik at det ikke er noe tvil om målet er nådd eller ikke etter endt kvartal.

OKR´ene skal bestå av et objective, som har tilhørende key results. Objectiv skal beskrive retningen man ønsker å jobbe i. Dette kan presenteres i en kort og beskrivende setning, som beskriver hva teamet ønsker å oppnå. Key results skal beskrive hvordan du skal komme deg dit. Key results´ene skal være korte og konkrete, samtidig som at de er innenfor rekkevidde og mulige å måle.

Under er det en video fra Jazzcode, som beskriver OKR på en veldig god og informativ måte.

Hvorfor skal man bruke OKR?

Det finnes flere grunner til at man burde implementere OKR inn i ditt selskap. Det er veldig enkelt, det er tidsbesparende i forhold til andre styringsmetoder, gir produktivitet, det er transparent og ikke minst bygger det en kultur innad i selskapet.

Mange av de aller største og ikke minst suksessfulle selskapene i verden benytter seg av OKR. Store selskaper som for eksempel Google, twitter og Samsung benytter seg av OKR,  det bør sende ut et signal til andre små og store bedrifter om at det kan være en ide å implementere OKR om man ikke har gjort det allerede.

Hvilke kjente selskaper benytter seg av OKR?

Det er mange store, vellykkede selskaper som benytter seg av OKR. Et av disse selskapene er google. Skrur vi tiden tilbake til 1999, hadde google 30 dyktige ansatte og en lovende søkemotorteknologi. Selskapet tjente ikke noe penger, og investoren John Doerr, som hadde investert nærmere 12 millioner dollar kom innom med en gave, som senere skulle vise seg at var gull verdt. Gaven google fikk fra investoren, het OKR. Doerr presenterte så OKR som en måte å styre selskapet på. Da selskapet fra før ikke hadde en måte å styre selskapet på, implementerte de OKR-styringssettet fullt ut. Hvert eneste kvartal siden de tok i bruk OKR i 1999, har alle de ansatte i Google brukt OKR til å sette mål og følge disse opp. Pr dags dato har Google over 80 000 ansatte og de bruker den dag i dag OKR.

Andre selskaper som benytter seg av OKR er blant annet:

Adobe, Amazon, Dell, Dropbox, Facebook, Finn.no og Samsung for å nevne noen. Så kommer spørsmålet.Hvorfor bruker disse selskapene OKR? Svaret er enkelt. OKR benyttes av disse selskapene fordi systemet regnes som nåtidens beste måte å sette mål og styre en bedrift på.

Hvordan øke effektiviteten i en bedrift?

Personlig mener jeg at bedrifter ofte kan ha for mange baller i luften på en gang, og visjonen og målsetningene i firmaet blir overdøvet, grunnet for dårlig styringsstruktur. Mange baller i lufta, kombinert med dårlig styringsstruktur innad i selskapet kan føre til dårlig progresjon i jobben man skal utføre, dårlige resultater og likegyldige medarbeidere. For personlig utvikling og ikke minst utviklingen til selskapet, er det viktig at de personlige målene de ansatte har er i tråd med selskapets mål og ambisjon.

Så hva gjør man for å øke effektiviteten i en bedrift som sliter med effektiviteten? Man innfører OKR. OKR kan bidra med tydelighet, fokus, økt engasjement og ikke minst en høyere gjennomføringskraft. OKR kan være med på å bidra til at de ansatte i selskapet fokuserer mot satte mål, samtidig som selskapet selv tydelig kan definere hva som er målsetningen og hvordan man skal oppnå den.

Karl Philip Lund og Inevo presenterer 4 fordeler med å benytte seg av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Jeg mener at det åpenbart er flere fordeler enn ulemper når det gjelder OKR.  Over tid vil man ha stor nytte av å prøve å implementere dette i sin egen bedrift, selv om det i en startfase kan virke nytteløst og lite virkningsfullt. Kanskje fungerer det i hele bedriften eller kanskje kun i enkelte avdelinger. Dette er faktorer man ser og lærer av underveis. Det å lære seg å bruke OKR kommer ofte etter gjentatte forsøk og feiling, før man endelig finner ut hva som er det beste for sin bedrift.

Kilder: Inevo , forelesning med Karl Philip Lund, Weekdone

Hvorfor benytte seg av e-post til markedsføring?

Etter endt modul i sosial kommunikasjon, er det e-varehandel og digital markedsføring som er det neste på agendaen. Først ut er e-varehandel og hvordan man setter opp en funksjonell nettbutikk. I forbindelse med denne oppgaven, har vi blant annet vært inne på hvordan man aktivt og på en best mulig måte kan benytte seg av e-post som et medium til å markedsføre.

E-postmarkedsføring er ikke lenger et ungt medium, men effekten av denne typen markedsføring ser ikke ut til å avta, kanskje stikk i strid med det mange ville antatt. Mange ville nok tenkt at denne typen markedsføring er av moten, men i realiteten øker effektiviteten av e-postmarkedsføring årlig.

Så hvordan kommer man i gang med e-postmarkedsføring?

Først og fremst er det ikke vits å drive med e-postmarkedsføring om man ikke har noen å sende disse e-postene til. Derfor er det viktig at man bruker tid på og i stor grad fokuserer på å bygge opp en god e-postliste.

For å kunne bygge en god e-postliste er man avhengig av at mennesker legger igjen sin e-post. For å få de som er inne på siden din til å legge igjen e-posten sin, kan det være nyttig å tilby noe tilbake hvis de legger den igjen. Dette kan være i form av en rabattkode, gode tilbud, forhåndsinformasjon om nylanseringer eller nyhetsbrev.

En annen viktig faktor er å benytte seg av riktige verktøy for å bygge gode lister. Der er flere nyttige og ikke minst gode verktøy som kan hjelpe deg med å bygge e-postlister. Disse er noen gode verktøy:

SumoMe: sumome er et verktøy som er fullt av funksjoner som kan hjelpe deg med å øke trafikken på nettsiden din. De har et velfungerende og godt verktøy for å samle e-postadresser og det fungerer sammen med de aller fleste e-post verktøy. Sumo tilbyr en gratisversjon, men også en pro versjon som koster 468 dollar i året, eller 39 dollar i måneden.

Sleeknote: Sleeknote er et annet verktøy som hjelper deg med å sette opp forms og popups, bare på noen få minutter. Dette verktøyet koster penger, men har en prøveperiode på 7 dager.

Som en viktig ting å huske på når man driver med e-post reklame er at jf markedsføringsloven kan man ikke sende e-post reklame til personer som ikke har gitt deg tillatelse til det.

Veien videre etter gode e-postlister

Etter at man har samlet inn e-poster, er det naturlig at det neste steget er å starte med å sende ut e-post. En fordel vil være at du skaffer deg en programvare som kan hjelpe deg med dette. En programvare vil gjøre det en del enklere å se/analysere resultatene dine på for eks. kampanjer. Det er flere gode programvarer som kan hjelpe deg, blant annet Mailchimp.

Mailchimp: Mailchimp er et av de aller mest populære e-postverktøyene på markedet. En stor fordel er at det er gratis å ta i bruk, men ved at man betaler en liten sum kan man få tilgang til en mer avansert programvare med enda flere funksjoner. Fordelen med denne programvaren er at man får alle de markedsføringsbehovene man måtte trenge på et og samme sted. Ved å bruke Mailchimp kan man markedsføre virksomheten på tvers av sosiale medier, e-post, destinasjonssider, postkort osv, fra en enkelt plattform.

Det finnes flere andre som tilbyr de samme tjenestene, som getresponse eller campaignmonitor. Selv om man nå har kommet i gang med e-postmarkedsføring, er det viktig at man legger en «strategi» på hvordan man skal holde aktiviteten på e-postene oppe. Om man kun sender e-post en sjelden gang, kan mottakerne lett miste oppmerksomheten. En måte man kan løse dette på er at man lage en automatisk serie med e-poster som sendes ut etterhvert som folk har meldt seg på. På denne måten kan man bygge en tettere relasjon med mottakerne.

Hva slags e-post er det man skal eksponere mottakerne for?

Når man har startet å bygge en god kontaktliste og funnet ut hvordan man skal sende ut e-postene, er det viktig at man finner ut hva de skal inneholde. Innholdet i e-postene man sender ut er viktig. Om e-postene oppfattes som «spam», vil mottakerne mest sannsynelig på sikt ikke åpne e-postene. Derfor er det viktig at man velger «riktig» type e-post når det skal sendes ut. Nyhetsbrev, tulbud/tilbudsaviser, invitasjoner til foredrag/arrangementer/forhåndssalg, transaksjonsmeldinger eller remarketing.

Nyhetsbrev:

-Nyhetesbrev kan jevnlig sendes ut til de allerede eksisterende kundene man har. Nyhetsbrev er perfekt for å holde kontakten med de allerede eksisterende kundene i nettbutikken din og holde de oppdatert på nyheter.

Tilbudsmail:

 -Tilbudsmail er e-poster med tilbud. Målet med disse mailene er å få konverteringer. Disse mailene bør være ment som en oppmuntring til kjøp, og det er ikke nødvendigvis slik at man tenger å gi rabatter eller gode tilbud, noen ganger holder det kanskje bare å vise frem nye produkter.

Mail med kunngjøringer:

-Kunngjøringsmailer kan inneholde ulike ting. Om man for eksempel har lansert en ny kolleksjon, informajson om lanserng av en app eller lignende. Denne formen for e-poster er ekstremt gode om man ønsker at kunden skal holdes oppdatert på hva som skjer i bedriften. Målet med disse e-postene er å vise frem nytt innhold og det er nyttig for  skaffe trafikk på nettsiden og eventuelle salg.

Transaksjonsmelinger:

-En transaksjonsmelding er en e-post som sendes ut til kunden etter at det er gjennomført en transaksjon, oftest etter at et kjøp er gjennomført.

Remarketing:

-Remarketing benyttes for å nå de som har vært innom nettstedet ditt, for eksempel lagt et produkt i handlevognen, men ikke gjennomført kjøpet. Det kan være ulike grunner til at folk ikke har gjennomført kjøpet sitt, men som regel kan det være greit å sende en liten påminnelse om at de har en vare liggende i handlevognen.

Som nevnt tidligere, er det mange ulike typer e-poster man kan sende til kontaktlisten sin. Det viktigste er at man har et mål og en mening bak de ulike e-postene man sender ut, og ikke minst variere innholdet. Ved å kun fokusere på å sende ut e-poster når det er salg, vil det neppe gi deg de beste resultatene, og kunden kan oppfatte det som spam.

Finnes det en god oppskrift på gode e-poster?

De som benytter seg av e-post, får daglig mange e-poster. Noen åpner man, mens andre lar man være uåpnet i innboksen. Grunnene til at man ikke åpner en e-post kan være varierende, men om man følger denne oppskriften, er sjansen kanskje større for at mottakerne faktisk åpner den.

Emnefeltet: Et godt emnefelt er viktig. Innholdet i e-posten kan være bra, men om emnefeltet ikke er fengende og godt nok, vil mange kanskje ikke åpne e-posten.

Innhold i e-posten:

Mange bruker mye tid på et avansert språk, og ord som skal overtale mottakeren til å ta budskapet innover seg. Et avansert språk med for mange store ord, kan føre til at det budskapet man ønsker å fremme blir borte.

En viktig faktor er at man skriver tekster som er enkle å forstå og at man bruker bilder eller en annen form for grafikk. Budskapet vil enklere feste seg og skille seg ut om man benytter seg av bilder og/eller annen grafikk. Gjør det enkelt for mottakeren å komme seg videre til en nettside eller en app i mailene man sende ut. Om man for eks. sender ut et nyhetsbrev, er det en vesentlig faktor at det er enkelt å komme seg videre fra e-posten og inn på siden om man vil handle.  Da er det viktig at man har gode landingssider. Grunnen til at en god landingsside er viktig, er fordi om man for eksempel sender ut et nyhetsbrev på t-skjorter, virker det tungvint om man blir sendt til forsiden, og ikke direkte til siden med t-skjortene man reklamerer for.

Analyse av data

For å lære og finne ut av hva som fungerer og ikke fungerer er det viktig at man ser på tallene etter at man har sendt ut e-postene dine. Noen tall man burde fokusere på er:

-Hvor mange har åpnet e-posten din?

-Hvor mange er det som ikke åpnet e-posten din?

-Click-Trough rate: Hvor mange har klikket seg videre på en link i e-posten din?

-Salg: Har e-postene generert noen salg?

-Er det noen som har meldt seg av e-postlisten din?

Disse tipsene er ikke en fasit på hvodan man lykkes med e-postmarkedsføring, men kan være til god hjelp. Lær av dataene, det gjør det enklere å gjøre bedre valg på hva man skal gjøre i fremtiden. Etter hver e-post, kan det være en fordel at man setter seg ned å finner ut av hva som fungerte g ikke fungerte. Denne læringen vil være uvurdelig i fremtiden. Prøv og feil, det er på den måten man best mulig lærer hva som fungerer og ikke fungerer.

4Ocean- En bærekraftig fremtid!

I modul 2 i dette kurset som går på sosial kommunikasjon i et  bærekraftperspektiv har vi valgt å ta for oss en organisasjon som heter 4Ocean som en eksamenscase. Men hva er egentlig 4Ocean og arbeider de i tråd med FNs bærekraftsmål ?

4Ocean ble grunnlagt av de to gründerne Alex og Andrew far Florida. Etter college, sparte de pengene sine for å reise på en surfetur til Bali. Når de kom frem til Bali, innså de at denne surfeturen ikke kom til å bli like idyllisk som de hadde sett for seg. En av strendene de oppsøkte var dekket med plast og det slo hele tiden søppelfylte bølger inn mot stranden som hele tiden la igjen mer søppel på stranden etter hvert brudd. De spurte en lokal om hvorfor de ikke ryddet en så flott strandlinje, som i tillegg var så populær, men ble fortalt at trendene hadde blitt renset bare timer før de ankom stranden. De fikk øynene umiddelbart opp for størrelsen på havplastkrisen og bestemte seg for å prøve å gjøre noe med det.

De dannet 4Ocean og bestemte seg for å ansette arbeidere og kapteiner for å rense havet og kystlinjene for plast og annet maritimt skadelig avfall. Ved å implementere en forretningsmodell som ville la de vokse fort, slik at de kunne betale arbeidere, finansiere opprydninger og spre budskapet om havplastkrisen, opprettet de 4Ocean armbåndet og lovet at for hvert armbånd de solgte, skulle de fjerne en halv kilo med søppel fra havet. Overskuddet fra armbåndene blir brukt til å finansiere opprydningsoperasjoner, donere bort penger til andre tiltak som også kjemper for samme sak, samt bygge en organisasjonsinfrastruktur for å støtte fremtidig vekst.

Så hvilket bærekraftmål er det 4Ocean arbeider opp mot?

I  hovedsak er det bærekraftsmål nr.14 liv under vann som identifiserer arbeidet 4Ocean gjør. Ved å samle inn plast og farlig avfall fra hav og strender, jobber de i tråd med mål nr.14 om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.  Arbeidet 4Ocean gjør, kan det knyttes opp mot dette bærekraftsmålet. Bakgrunnen til dette bærekraftsmålet er at uten havet, vil det bli vanskelig for liv på jorden. Temperaturen, kjemien og livet i havet er det som i stor grad driver de globale systemene som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorda. Bærekraftmål nr.14 påpeker at ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet, så må det gjøres mer enn det som gjøres i dag for å beskytte havet. Dette har 4Ocean valgt å gjøre noe med. Som en av de ledende organisasjonene som kjemper for å kutte ned på havplast og farlige stoffer i havet, bidrar de enormt inn mot FNs delmål

nr. 14.1 om å redusere alle former for havforurensing, særlig fra landbasert virksomhet. Her er 4Ocean en ledende organisasjon og bidrar i aller høyeste grad med å redusere havforurensingen inn mot 2030 som er FNs hovedmål.

Kilder:

4Ocean

FN´s bærekraftsmål

Hvordan bruke facebook til markedsføring?

Hver eneste måned benytter to og en halv milliarder mennesker facebook for å holde kontakten med venner og familie, og i tillegg oppdage og finne ting som er viktige for dem. Dette byr på en enorm mulighet for kjapp, enkel og effektiv markedsføring for organisasjoner og bedrifter. Facebook har utformet noen annonseformater som er skapt for å fange oppmerksomhet og fremme handling. Fordelen er at det fungerer på tvers av enheter og ikke minst gir det deg en kreativ fleksibilitet.

Ved å benytte seg av facebook-sider, gjør man det enklere å skape kontakt mellom folk og bedriften/organisasjonen din. Facebook-siden utgjør i dette tilfellet organisasjonens tilstedeværelse på facebook, slik at folk enkelt kan finne ulik informasjon om organisasjonen og kontakte deg enkelt om det er noe de lurer på angående arbeidet organisasjonen arbeider med.

Vi har tatt utgangspunkt i organisasjonen vi arbeider med på eksamen, som heter 4Ocean. Under har vi laget noen punkter vi mener kan være en mal på hvordan de skal kommunisere sitt innhold på facebook, som noen enkle huskeregler.

Bilde hentet fra https://pixabay.com/no/illustrations/facebook-internett-nettverk-sosiale-3324207/
 • Hva ønsker du å oppnå med å publisere en post?
 • -Ønsker du å selge mer av en vare eller et produkt? Komme i kontakt med nye kunder, beholde eksisterende kunder, bygge omdømme og kjennskap eller utvide målgruppen? Bestemt deg på forhånd hva du ønsker å oppnå med posten du legger ut.
 • Publiser på en måte så det virker som du snakker til en person
 • Når du åpner facebooken din er nyhetsstrømmen tilpasset deg. Det er viktig å huske at i postene man publiserer så må det virke som om du blir kommunisert til som et individ-ikke en målgruppe.
 • Husk variasjon mellom de ulike publiseringstypene
 • Varier innleggene mellom bildeposter, tekst og lenkeposter hvor man linker til for eks. en youtube-kanal med aktuelt innhold. Det er viktig at man skaper en atmosfære for kommentarer og dialog, da dette utløser engasjement. Man kan teste ut og bygge erfaring på hva målgruppen liker ved å se hva som slår best an hos målgruppen. Man kan for eks. måle effekten ved å se hva slags innlegg som får mest kommentarer, likes og delinger. Dette er ofte en veldig god indikasjon på om målgruppen liker innholdet du publiserer eller ikke.
 • Lenkepost til egen nettside/hjemmeside/youtube-kanal
 • Ved å publisere en skriftlig post eller video og lenke til egne nettsider, styrer du kunden/målgruppen inn på din banehalvdel. En post eller video som skaper engasjement, vil gjøre mottakeren nysgjerrig og sjansen for at mottakeren går inn på youtube-siden eller hjemmesiden gjennom lenken blir forsterket gjennom en god post som skaper engasjement.  
Bildet hentet fra: Pixabay

4Ocean har i dag 1 309 759 følgere på facebook. De er flinke til å publisere innhold, men med en fordel kunne de publisert flere videoer som i større grad viser mer av arbeidet de utgjør. Dette for å skape mer engasjement blant mottakerne. Ved at 4Ocean benytter seg av facebook kan de gjenta budskapet de ønsker å at mottakerne skal motta mange nok ganger og hyppig nok til at budskapet fester seg hos mottakeren. For at et innhold skal feste seg må målgruppen man ønsker å nå ut til bli eksponert for det samme innholdet flere ganger og med nytt innhold kontinuerlig. 4Ocean er gode på flere områder, men for å skape enda mer engasjement og treffe flere i målgruppen kunne de hatt en større variasjon i postene de legger ut. Flere videoer hvor de prater om det de arbeider med, dette fordi det ofte er enklere å få med seg ting på video, enn ved å lese en lang tekst. De kan også bli flinkere til å lenke videre til hjemmesiden deres eller til en youtube-kanal.

Kilder:

https://blogg.guru-utvikling.no/blog/10-smarte-tips-til-hvordan-bruke-facebook-som-markedsf%C3%B8ringskanal

https://www.facebook.com/4oceanBracelets

Refleksjonsnotat

Modul 1 av kurset i digital markedsføring er endt og eksamen levert. Etter første modul sitter jeg igjen med mer kunnskap om temaer som vil prege utviklingen av samfunnet i fremtiden. Denne kunnskapen gjør at jeg på en bedre måte kan ta del i samfunnskritiske spørsmål som blant annet omhandler de temaene jeg tidligere har skrevet innlegg om. Modul 1 av kurset har gjort meg mer bevisst på fordelene ved blogging, til tross for stor skepsis i forkant. Etter en periode med blogg, sitter jeg igjen med mer kunnskap og en effektiv måte å dele det man har lært på. Fordelen med bloggen er at jeg har måtte skrive faglige innlegg, kontra bare å skrive notater. Dette gjør at man må reflektere og gå mer i dybden på de ulike temaene.

Kurset har gitt meg et godt innblikk i teknologi som i stor grad vil påvirke fremtiden. Jeg har blitt mer bevisst på hvordan blant annet digitalisering vil påvirke jobbmarkedet i fremtiden og viktigheten av å danne seg en god digital plattform for å henge med på utviklingen. Kurset har gitt innblikk i innovative og disruptive teknologier som vil endre verden i årene som kommer. Ikke minst har jeg skjønt viktigheten av hvordan vi kan tilegne oss læring ved bruk av digitale verktøy og hvordan de ulike plattformene fungerer. Noe av det viktigste jeg sitter igjen med etter kurset er at man må være oppmerksom på den digitale transformasjonen, slik at man på best mulig måte kan kvalifisere seg for jobbmarkedet i fremtiden.

Hvordan arbeider jeg digitalt?

Vi har fått i oppgave av arne krokan å skrive om hvordan vi arbeider digitalt. I starten av dette semesteret og i del 1 av kurset i digital markedsføring fikk vi i oppgave å lage en blogg. Først og fremst var det langt utenfor komfortsonen å opprette en blogg hvor man presenterer sine egne tanker og kunnskapen man har lært i kurset. Ved at man hele veien har fått ulike og konkrete oppgaver å forholde seg til, har gjort det enklere å gjøre det interessant å blogge. Ved å få et bedre innblikk i digital markedsføring, har jeg også blitt mer bevisst på å jobbe mer aktivt og bedre digitalt.

Blogging

Når vi får presentert en oppgave som skal legges ut på bloggen starter jeg alltid med å lese nøye igjennom oppgaven, slik at jeg kan danne meg et bilde av oppgaven i sin helhet. Deretter begynner jeg å kladde ned noen ideer om ulike vinklinger og temaer innenfor det gitte teamet som oppgaven omhandler. Etter fasen med kladding, plukker jeg ut de/det temaet jeg syntes er mest interessant og begynner prosessen med å innhente ulike data. Når blogginnlegget er ferdig skrevet, bruker jeg tid på å dele innleggende på ulike digitale plattformer som linkedin og twitter. Dette er har jeg sett viktigheten i, fordi man lett kan treffe en stor målgruppe ved å dele innleggene på riktig måte. Jeg bruker bloggen kun til faglig innhold innenfor digital markedsføring og ser på det som en mulighet til å dele og utvikle min kunnskap.

Digitale tjenester

Tilbudet av sosiale medier er enormt og i min egen hverdag benytter jeg meg av mange. Sosiale medier som instagram, facebook, snapchat og messenger benytter jeg i det daglige til å kommunisere og følge med på hva venner og familie driver med. Fordelen med disse sosiale mediene er at det er en enkel kommunikasjonsmåte, som i tillegg gjør at man raskt kan kommunisere med andre og hele tiden holde seg oppdatert. Viktigheten av å bygge seg et godt digitalt nettverk er stor. Derfor bruker jeg mye tid på å være tilgjengelig på ulike digitale tjenester, men også tenke nøye over hva jeg publiserer, deler og liker. Disse faktorene er med på å danne et inntrykk av deg på sosiale medier og jeg mener det er viktig å danne en profil man kan stå innenfor, fordi en eventuell arbeidsgiver  garantert vil sjekke ut hvordan man «oppfører» seg på sosiale medier og digitale plattformer.

Google

Google benytter jeg ofte i studiehverdagen og er et verktøy jeg ser på som svært nyttig. Etter blant annet å ha gjennomført Google Powersearch kurset, har jeg blitt en enda bedre søker og lært teknikker som har gjort det lettere å finne frem til de faktaene jeg er ute etter på en bedre og effektiv måte. Google er effektivt fordi man kan finne utallige mengder med informasjon og ikke minst variert informasjon. Viktigheten av å være kritisk til hvilke kilder man bruker er essensielt, fordi ikke alle nettsider er like pålitelige, det er noe jeg har blitt mer bevisst på etter kurset.

Google er en plattform som tilbyr flere ulike programmer som gjør det enkelt å jobbe effektivt og systematisk. Google Docs gjør det for eksempel enkelt å dele notater fra forelesninger med andre, noe som er nyttig om man arbeider i grupper. Samtidig gjør Google det enkelt å kombinere mail, google analytics, google docs osv , noe som gjør det behagelig og enkelt å jobbe med.

Hva sitter jeg igjen med etter endt kurs i Google Powersearch?

Vi har fått i oppgave av Arne krokan å gjennomføre et kurs i google Power Search. Kurset gir et innblikk og en innføring i hvordan google som søkemotor fungerer og gir tips om gode teknikker for å finne frem til den informasjonen man er ute etter.

I dagens samfunn bruker de aller fleste som er på nett google til å innhente ønsket informasjon. De aller færreste vet hvordan man kan optimalisere søkene sine og benytte teknikker som gjør at man får mest ut av søkemotoren. Hovedformålet til Google Powersearch kurset er å lære oss brukere mer om dette.

Hvordan var det å gjennomføre kurset?

Kurset er delt inn i seks ulike bolker og det er to tester i kurset. En midtveis og en avslutningsvis. Etter hver eneste leksjon får man en oppgave for å kontrollere at man har fått med seg det man har lært. Kurset er laget slik at man kan velge mellom å gjennomføre kurset ved å se det i form av video eller ved å lese gjennom alle de ulike bolkene. Personlig valgte jeg å gjennomføre kurset i form av video, fordi alt blir demonstrert nøye og i et rolig tempo. Kurset tok ca. 4 timer, inklusivt de to testene og de ulike øvingsoppgavene.

5 tips til hvordan du kan optimalisere og bli en bedre søker på nett

1.Nøkkelord

Når man bruker google som søkemotor, vil man få enormt mange søkeresultater men ikke alle er like relevante for deg som bruker. Hvilke resultater som dukker opp øverst blant søkeresultatene, avhenger i stor grad av hva man skriver inn i søkefeltet. Ved å være presis når man skriver inn søkeord, vil også google raskere finne det du leter etter. Essensen er å være så presis som overhode mulig, slik at man raskere finner det man leter etter.

Eksempel:

Du skriver inn flere ord eller en spørsmålssettning i søkefeltet. Etter å ha trykket søk, vil google finne alle artikler, dokumenter og andre tekster som inneholder de søkeordene du har skrevet inn. Google filtrerer deretter søket ditt og finner de artiklene og dokumentene med høyest kvalitet. Derfor er det viktig å begrense antall ord og gjøre det så spesifikt som mulig, slik at disse søkene blir bedre og enda mer spesifikke.

2. Benytt alle mulighetene

Når man benytter seg av google, trenger man ikke nødvendigvis å kun benytte seg av kun resultatene i tekstformat. Google henviser også til andre ressurser som også kan gi god innsikt. Formater som video, nyheter og bilder kan være med på å gi bedre innsikt.

3. Bildesøk

Hvis man skal søke etter bilder på google, kan man presisere søkene sine ved å gjøre noen enkle innstillinger for søket. Man går inn på «verktøy» og får deretter tilgang til spesifikasjoner som størrelse, farge, brukerrettigheter, type og tidspunkt. Disse funksjonene gjør at hvis man for eksempel søker på Ferrari og går inn å innstiller søket til blå, vil man bare få opp blå ferrarier. Denne funksjonen er veldig effektiv og gjør det enklere å spesifisere bildesøk.

Printscreen

4. Søk på treff med bilde

Google tilbyr også muligheten til å gjøre søk med bilder. Dette gir deg mulighet til å få mer informasjon om et bilde eller logo du har og google vil finne nettsider, andre bilder, artikler eller lignende med innehold og informasjon om bilder. For eksempel om man ikke husker navnet på en logo, kan man gjøre et søk med bilde av logoen og få opp informasjon om denne.

Printscreen fra google

5. Ekskluderende søk

En funksjon som ikke så mange benytter seg av er å gjøre søk med såkalte negative ord. Søker man etter informasjon om et angitt tema, men ikke ønsker å lese artikler fra for eksempel store norske leksikon, kan man skrive: «kryptovaluta-site:snl.no» . Dette fører til at man får opp søketreff, men ikke søketreff fra snl. Denne funksjonen kan man benytte om man vet at en side har mye artikler om en tema man skal skrive om, men som inneholder lite relevant informasjon.

Hva er BMC og hvorfor har det blitt så populært?

BMC eller Business Model canvas kan sees på som et rammeverk som blir brukt av både små, mellomstore og store bedrifter for å kunne visualisere en forretningsmodell. Men hva er egentlig en forretningsmodell og hvorfor bruke BMC?

En forretningsmodell:

Først og fremst er det to ting man må kunne skille før man starter. Forretningside og forretningsmodell er ikke det samme. Forretningsideen forteller noe om hva man som selskap vil gjøre for å skape kundeverdier. Mens en forretningsmodell sier noe om hvordan du har tenkt å gjennomføre ideen din og tjene penger på bakgrunn av kundeverdiene.

Kort sagt kan man si at en forretningsmodell er en plan på hvordan selskapet skal tjene penger.En forretningsmodell brukes til å kunne forstå og analysere bedriften på en god og effektiv måte. Forretningsmodellen kan også brukes som en slags bedriftsstruktur for de eventuelle samarbeidspartnerne man måtte ha, samt kunder. Grunnprinsippet med å ha en god forretningsmodell er å kunne gjøre det lettere for deg og drifte bedriften din . En av de mest anerkjente modellene er modellen «Business Model Canvas», men hvorfor er denne så populær?

Business Model Canvas

Alexander Osterwalder er utvikleren av modellen. Modellen består av ni forskjellige grunnkomponenter som henger sammen og utgjør et rammeverk for bedriftens forretningsmodell. De ni grunnkomponentene kan sees på som byggeklosser og viser på en logisk måte hvordan et selskap har tenkt til å tjene penger på sin vare, tjeneste etc. Visuelt sett kan modellen sees på som et slags skjema. Dette «skjemaet» gir både rom for å drøfte og kunne notere på. Formålet med modellen er at den skal skape grunnlag for en bedre forståelse av foretaket ditt, og kan være til stor nytte når det gjelder å kommunisere med klienter og teamet ditt.

Innovasjon norges forklaring på modellen

Over kan vi se en illustrasjon av hvordan modellen ser ut og er bygd opp. For å tydeliggjøre og gi en bedre forståelsen av modellen fungerer har Inovasjon Norge forklart de ulike elementene slik:

 1. Kundesegment

Beskriver hvilke grupper av mennesker eller foretak bedriften skal dekke behov hos/skape verdier for.

 Verdiløfte

Definerer hvilke verdier foretaket skal skape for kundesegmentene sine- hva slags behov som skal dekkes.

 • Kanaler

Beskriver hvilke kanaler foretaket kommuniserer, distrubuerer og selger sine varer og tjenester.

 • Kunderelasjoner

Beskriver hvilken type relasjoner foretaket har til sine kundesegment. (eks. Personlig 1:1, automatisert, telefon eller web)

 • Inntektsstrøm

Beskriver hvordan foretaket får inntekter i forretningsmodellen. (abonnement, kontantsalg, leie/leasing, reklame)

 • Nøkkelressurser

De ressursene som kreves for å kunne oppfylle verdiløftet. (Human, finansielle, fysiske)

 • Kjerneaktiviteter

De viktigste aktivitetene foretaket utfører for å kunne levere kundeløftet. ( problemløsing, produksjon, drifting av plattform, design og produktutvikling)

 • Nøkkelpartnere

De foretakene eller nettverkene bedriften er avhengig av for å kunne levere verdiløftet. (allianser, klynger, partnere på kjerneaktiviteter, partnere på kjerneressurser)

 • Kostnadsstruktur  

Beskriver kostnader knyttet til det å operere forretningsmodellen/oppfylle verdiløftet. (Kostnadsdrevet og verdidrevet)

Denne videoen beskriver modellen på en god måte!

Hvorfor er det lurt å bruke Business Model Canvas?

Først og fremst er BMC et enkelt verktøy som danner en god oversikt over de store linjene i foretaket, uten at det blir for mye og detaljert informasjon. Dette gjør at man kan danne seg et godt oversiktsbilde på en god og effektiv måte. Jeg tror dette er en av hovedgrunnen til at denne modellen har blitt så populær. De mer tradisjonelle forretningsplanene er ofte store dokumenter med enorme mengder informasjon og kan for mange oppleves som uoversiktlige. BMC gir deg i motsetning en god oversikt over det mest relevante på en side. Modellen danner et godt grunnlag, slik at man målrettet kan bevege seg videre.

Det kan også være enkelte ulemper ved bruk av BMC. En utfordring kan være at modellen for enkelte kan bli for enkel og gi en følelse av at nødvendige detaljer uteblir. Dybden i forretningsplanen vil kanskje utebli, men BMC danner også et ekstremt godt utgangspunkt til senere å lage en mer detaljert plan, etter at man har fått en oversikt over bedriftens situasjon. Det er ikke tvil om at dette er en effektiv og ikke minst god modell, kanskje spesielt for bedrifter i oppstartsfasen eller for utvikling av nye prosjekter i allerede eksisterende selskap.

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/oslo-akershus-ostfold/2015-08-20-fra-ide-til-marked.pdf

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp